Toename werk voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in Zaanstad

30 juni 2024, 21:47

Uit het jaarverslag van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) over 2023 blijkt dat het een druk jaar is geweest. Dit komt omdat er geïnvesteerd is in een goede voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. Maar ook het aantal meldingen en controles is in 2023 behoorlijk toegenomen. Het oordeel van provincie Noord-Holland (toezichthouder) is positief. Het team wil voor 2024 de inzet op het gebied van toezicht groene wetgeving verhogen.

Breed werkveld

Het team VTH heeft te maken met een breed werkveld. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verlenen van bouw- of evenementenvergunningen. Maar houden ook toezicht op straat, werken met gespecialiseerde jeugd-BOA’s, controleren op woningsplitsing of kamerverhuur en parkeren. En handhaven de APV, bouwvergunningen of de bouwkundige staat van monumenten.

Speerpunten

In 2023 heeft het team zich vooral gericht om overlast door woonfraude, jeugd en ondermijning aan te pakken. Zo is er in de omgeving van station Assendelft/Krommenie veel geïnvesteerd om de omgeving veiliger te maken, door daar meer zichtbaar aanwezig te zijn en een zero-tolerance aanpak te hebben op het gebied van overlast. Ook in Zaandam-Oost (Poelenburg en Peldersveld) is veel capaciteit vrijgemaakt om zichtbaar te zijn in de wijk, maar ook goed contact te houden met de jongeren, via de Jeugd-BOA’s. Ook op het water is VTH aanwezig, zowel op de Zaan om bijzonder vaarvervoer te begeleiden en de afmeerplekken voor riviercruiseschepen en rondvaartboten. Ze zijn ook in polderlandschappen actief geweest om op te treden tegen snelvaarders.

Meldingen

Het aantal meldingen is vooral in Assendelft Noord (428) en in Zaandam Centrum en Oost (1949) heel groot. Er worden zaken gemeld over fout geparkeerde auto’s, overlast of (zwerf)afval. Het team is ook regelmatig in het Burgemeester in ’t Veldpark geweest en hebben daar ook boetes uitgedeeld.

Vergunningverlening

Het behandelen van vergunningen en aanvragen wordt steeds meer binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het wijzigen van een horecavergunning, ontheffing van geluidshinder of de leegstandwetvergunning. Er zijn ook weer veel aanvragen geweest voor een parkeervergunning, bijvoorbeeld in betaald parkeren zones voor bewoners, gehandicapten parkeervergunningen en vergunningen voor mantelzorgers.

Het volledige jaarverslag van VTH kunt hier teruglezen.