Plannen en besluiten inzien

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of besluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen contact met u op.

Het volledige overzicht met bekendmakingen vindt u op Officiële bekendmakingen.

Het concept Actieplan geluid 2024-2028 ligt voor iedereen ter inzage van vrijdag 14 juni 2024 tot en met donderdag 25 juli 2024. In de bekendmaking Actieplan geluid 2024-2028 leest u hoe u een zienswijze op het Actieplan kan indienen.

Het concept Actieplan geluid 2024-2028 is gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten 2021.

U kunt de stukken ook vinden op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’). U ziet een kaart van Nederland. Zoom in op de kaart en klik op gemeente Zaanstad. Vink bij ‘Bekijk’ het vakje aan voor ‘Andere documenten’. Klik op het document ‘Actieplan geluid 2024-2028’.  

Wilt u het Actieplan geluid inzien op het Stadhuis? Maak daarvoor een afspraak door te bellen met telefoonnummer 14075. U vermeldt dat u een afspraak wil maken met het team Milieu van de afdeling Fysieke leefomgeving om het Actieplan Geluid in te zien.

Bestemmingsplan Figaro locatie en bijbehorende stukken liggen vanaf 4 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit daarover liggen digitaal ter inzage op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’ en vul de plannaam of het adres in). Daarnaast vindt u hier het Besluit Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Figaro locatie.

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Bestemmingsplan Molenweide en Groene Oase en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit daarover liggen digitaal ter inzage op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’ en vul de plannaam of het adres in).

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Bestemmingsplan Reparatieplan 2023 en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juni 2024 tot en met 24 juli 2024 ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit daarover liggen digitaal ter inzage op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’ en vul de plannaam of het adres in).

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Bestemmingsplan Noorderveen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 juni 2024 tot en met 25 juli 2024 ter inzage.

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit daarover liggen digitaal ter inzage op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’ en vul de plannaam of het adres in).

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Omgevingsvergunning Poelenburg 156 Zaandam en bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 13 juni 2024 tot en met 25 juli 2024.

U kunt de stukken vinden op het Omgevingsloket (kies voor ‘Regels op de kaart’ en vul de plannaam of het adres in). Daarnaast vindt u hier de Tekening bij Omgevingsvergunning Poelenburg 156 Zaandam.

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.

Omgevingsvergunning Dam 7C Zaandam en bijbehorende stukken liggen hieronder digitaal ter inzage vanaf 6 juni tot en met 17 juli 2024.

Wilt u de stukken op het stadhuis bekijken? Vul het contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op.