Openbare hoorzittingen

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Vervolgens kan de gemeente besluiten om een hoorzitting te houden. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw kant van het verhaal vertellen en eventuele misverstanden ophelderen. Het is een belangrijk onderdeel van de bezwaarprocedure omdat het zorgt voor een eerlijke behandeling van uw zaak. Na de hoorzitting zal de gemeente een definitieve beslissing nemen over het bezwaar.

Als u geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp, kunt u openbare hoorzittingen ook bijwonen als toehoorder. Dit wordt digitaal aangekondigd.

Hoe kan ik me aanmelden als toehoorder?

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn, mailt u uw verzoek dan uiterlijk 1 dag voor de hoorzitting naar juridischezaken@zaanstad.nl.