Bedrijf aan huis starten

Wat voor ruimte u ook zoekt, u  vindt het in Zaanstad. Er zijn toplocaties aan het water, zowel aan de Zaan als aan het Noordzeekanaal. Locaties voor MKB maar er is ook nog volop ruimte voor grote ondernemingen. Bij de vestigingslocaties gaat het om bestaande bedrijventerreinen, maar er is ook ruimte voor nieuwe kantoorontwikkelingen op herontwikkelingslocaties.

Veel startende ondernemers beginnen met hun bedrijf vanuit huis. In Zaanstad is dat geen probleem. Aan huis verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten vanuit huis dragen bij aan de werkgelegenheid en levendigheid in de stad. Een bedrijf aan huis is toegestaan als:

  • De woonfunctie van het huis blijft behouden.
  • Het bedrijf maximaal 30% van de bruto vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en erfbebouwing beslaat, met een maximum van 45 m2.
  • Detailhandel, horeca en beroepen die milieuoverlast bezorgen, zijn niet toegestaan.

Diverse makelaars bieden locaties aan die vooral voor starters en kleinere MKB-ondernemers interessant zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden; moderne locaties, maar ook prachtige monumentale panden. De te huren objecten of ruimtes in bedrijfsverzamelgebouwen zijn bekend bij de meeste Zaanse makelaarskantoren. Het actuele aanbod van bedrijfsruimten kun je vinden via fundainbusiness.nl of via bedrijfspand.com.

Naast de Zaanse makelaarskantoren biedt de gemeente Zaanstad ook grond te koop aan op bedrijventerrein HoogTij. Het Rijksvastgoedbedrijf verkoopt en verhuurt panden op het Hembrugterrein. Weten wat er op een locatie wel of niet gebouwd mag worden? Kijk dan op  digitaleplannen.nl

Neem voor een oriënterend gesprek over vestigen in Zaanstad contact op met één van onze accountmanagers.