Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

Als uw paspoort of identiteitskaart vermist of gestolen is, dan hoeft u geen aangifte bij de politie te doen. U kunt direct online de vermissing of diefstal doorgeven. De gemeente registreert het gestolen of vermiste document om fraude en misbruik te voorkomen. U logt in met uw DigiD en volgt de stappen. Uw DigiD code geldt dan ook als uw digitale handtekening voor de aangifte van vermissing.

Het is verstandig om uw paspoort of identiteitskaart altijd als vermist door te geven, ook als u niet meteen een nieuw document aanvraagt. Daarmee voorkomt u fraude met uw identiteitsbewijs.

Let op! U vraagt met deze procedure géén nieuw paspoort of identiteitskaart aan, maar geeft alleen de vermissing of diefstal door. Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen? Bekijk dan de pagina Paspoort aanvragen of Identiteitskaart aanvragen

Identiteitsfraude

Denkt u dat iemand misbruik maakt van uw identiteit? Doe dan wél aangifte bij de politie. Bekijk op de website van de Rijksoverheid wat u nog meer kunt doen.

Na het doorgeven van de vermissing is uw document ongeldig. U kunt het dan niet meer gebruiken. Uw gestolen of vermiste document is geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Deze registratie is niet meer terug te draaien.

Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u een vermissing heeft doorgegeven? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.

Als uw paspoort of identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd is, dan vernietigen wij het.

Bent u in het buitenland uw paspoort of identiteitskaart kwijt? Of denkt u dat uw reisdocument is gestolen? Doe dan aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs van aangifte. Met dit aangiftebewijs kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen. De adressen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Let op! Bent u ook uw rijbewijs kwijt? U kunt in het buitenland geen nieuw rijbewijs aanvragen. U mag pas weer een voertuig besturen als u een vervangend of nieuwe rijbewijs hebt.

Aanvragen nooddocument

Op de website van de Rijksoverheid  vindt u een overzicht van de instanties per land waar u een nooddocument kunt aanvragen. Een nooddocument kunt u aanvragen als u kunt aantonen dat het om een noodsituatie gaat. Bijvoorbeeld als u de reis niet kunt uitstellen of u het reisdocument niet op tijd kunt ophalen. Een nooddocument is geldig voor de reis waarvoor het is uitgegeven. Het aanvragen van een nooddocument in het buitenland kan enkele dagen duren.

Meer informatie

Voor meer informatie over vermissing van een reisdocument in het buitenland kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat in het land waar u bent. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van het Bureau Nooddocumenten op Schiphol. De helpdesk is 24 uur per dag geopend en bereikbaar via telefoonnummer +31 20 603 86 92.

 

Vraag dan een noodpaspoort aan bij de Koninklijke Marechaussee. Het noodpaspoort is alleen om te reizen.

Hoe en wanneer u een noodpaspoort kunt krijgen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Is uw paspoort of identiteitskaart in 5 jaar tijd 3 of meer keren vermist? Dan kan, na onderzoek door de gemeente en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, besloten worden dat uw gegevens worden opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS) (artikel 24b van de Paspoortwet).

De aanvraag voor uw nieuwe paspoort of identiteitskaart wordt dan even stopgezet, dit kan 4 tot 8 weken duren. De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat u geen paspoort krijgt. Ook als uw paspoort of identiteitskaart wordt teruggevonden nadat u het als vermist heeft opgegeven, telt dit mee.