Vluchtelingenpaspoort aanvragen

Een vluchtelingenpaspoort is een paspoort speciaal voor vluchtelingen. U hebt hier recht op als u een asielstatus hebt, of een geldige verblijfsvergunning. Dit paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt. Voor de meeste landen heeft u ook nog een visum nodig. In Nederland gebruikt u het paspoort als geldig legitimatiebewijs. Een vluchtelingenpaspoort kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Hiervoor maakt u een afspraak.

Let op! U maakt eerst een afspraak om uw vluchtelingenpaspoort aan te vragen. Als uw vluchtelingenpaspoort klaar is, maakt u nog een afspraak om het paspoort op te halen.

Wat neem ik mee naar mijn afspraak?

 • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn.
 • Een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Bekijk alle regels voor pasfoto’s op de website van Rijksoverheid.
 • Uw verblijfsdocument waaruit blijkt dat u als vluchteling bent toegelaten in Nederland (asiel bepaalde of onbepaalde tijd).
 • Als u jonger bent dan 18 jaar een schriftelijke toestemming van ouder(s) of gezaghouder(s).

 • Een vluchtelingenpaspoort kost € 58,85.
 • Bij een spoedaanvraag komt er nog € 34,10 bij.
 • Bij de aanvraag betaalt u meteen voor uw paspoort.

Vraagt u een vluchtelingenpaspoort aan voor uw kind jonger dan 18 jaar? Dan geldt ook:

 • Uw kind moet zelf bij de afspraak op het gemeentehuis aanwezig zijn, ook bij het ophalen.
 • Beide ouders of verzorgers moeten bij de afspraak zijn met een geldig identiteitsbewijs.
 • Kan 1 ouder of verzorger niet komen? Neem dan ook mee:
  • een ondertekend toestemmingsformulier mee. Dit is een brief waarin beide ouders zeggen dat het goed is, met handtekening van beide ouders.
  • een (kopie) van het geldige identiteitsbewijs van de ouder of verzorger die niet kan komen.

Het vluchtelingenpaspoort is minstens 1 jaar en maximaal 5 jaar geldig.