De achternaam van uw kind

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam, die van uw partner of een combinatie van beide achternamen krijgt. Geeft u geen keuze door, dan krijgt uw kind bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of de moeder. Welke achternaam uw kind automatisch krijgt, hangt af van uw situatie.

Bijna altijd krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder (de vrouw uit wie het kind is geboren). Alleen als de moeder met een man is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met een man heeft, krijgt het kind de achternaam van deze man (de vader).

Naamskeuze

Wilt u de naam van de andere ouder of een dubbele achternaam voor uw kind? Dan moet u naamskeuze doen. De naamskeuze kunt u doorgeven bij de erkenning of geboorteaangifte, dit is gratis. Beide ouders moeten daarbij wel aanwezig zijn.

Heeft uw kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit? Dan mag u, sinds 1 januari 2024, ook kiezen voor een achternaam die volgens het recht van de andere nationaliteit mogelijk is.

Lees de regels voor kiezen van de achternaam voor uw kind op Rijksoverheid.nl

Naamskeuze kan alleen worden gedaan als beide ouders aanwezig zijn. Ook als maar 1 van de ouders het gezag over het kind heeft, moeten beide juridische ouders samen de naamskeuze doorgeven. Heeft u samen al oudere kinderen? Dan krijgen alle volgende kinderen automatisch dezelfde achternaam als het oudste kind. U legt uw keuze vast bij de gemeente. Bij voorkeur doet u dit bij uw woongemeente of de gemeente waar uw oudste kind is geboren.

Getrouwde ouders en ouders met geregistreerd partnerschap

Partners van verschillend geslacht

U kunt de naamskeuze doen vóór de geboorte. Hiervoor maakt u de afspraak ‘dubbele achternaam/naamskeuze’. U kunt de naamkeuze ook doen bij de geboorteaangifte. Beide ouders moeten bij de afspraak/geboorteaangifte aanwezig zijn.

Partners van gelijk geslacht

U kunt de naamskeuze doen bij de erkenning van het kind door de andere ouder of bij de adoptieprocedure. Bij de erkenning moeten beide ouders aanwezig zijn als u ook de naamskeuze wilt doen.

Wordt uw eerste kind geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen en is het kind niet voor de geboorte erkend? Dan kan op basis van het gezamenlijk gezag gekozen worden voor de achternaam van de vrouw of voor een combinatie van de achternamen van moeder en haar vrouw.

Niet-getrouwde ouders

Niet getrouwde ouders kunnen de naamskeuze doen bij de erkenning van het kind of bij de geboorteaangifte. Beide ouders aanwezig moeten dan aanwezig zijn. De erkenning (en dus naamskeuze) kunt al vóór de geboorte doen.

Alleenstaande ouder

Bent u alleenstaande ouder (weduwe of weduwnaar) en is uw partner overleden voordat u de naamskeuze hebt gedaan, dan kunt u alsnog kiezen voor de achternaam voor de vader of de moeder of een combinatie van beide achternamen.

Adoptieouders

U kunt naamskeuze doen tijdens de adoptieprocedure van het kind.

Erkenning in 2023

Hebt u uw ongeboren kind erkend in 2023 en kon u toen nog niet kiezen voor de dubbele achternaam? Als uw kind in 2024 wordt geboren, kunt u nog bij de aangifte van geboorte kiezen voor de dubbele achternaam. Beide ouders moeten dan bij de geboorteaangifte aanwezig zijn. Na de geboorteaangifte kunt u de achternaam niet meer bij de gemeente wijzigen.

  • Beide juridische ouders moeten aanwezig zijn bij de naamskeuze. Het is niet mogelijk iemand te machtigen om naamskeuze te doen.
  • U moet het samen eens zijn over de achternaam of achternamen die u uw kind(eren) geeft.
  • U moet al uw paspoorten en identiteitskaarten meenemen, ook als u een tweede nationaliteit heeft.
  • Naamskeuze is gratis (tenzij u gebruik maakt van de overgangsregeling voor kinderen geboren voor 1 januari 2024)

Voor kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023 is een overgangsregeling gemaakt. U kunt voor hen alsnog kiezen voor een dubbele achternaam als uw oudste kind niet voor 2016 is geboren.

Op de pagina Dubbele achternaam voor al geboren kinderen kunt u lezen of u de achternaam van uw kind(eren) kunt laten wijzigen in een dubbele achternaam en wat de kosten hiervoor zijn.