Geheimhouding persoonsgegevens

Er zijn (overheids)instanties, zoals het UWV en de Belastingdienst, die uw persoonsgegevens van de Basisregistratie personen (BRP) mogen gebruiken. De gegevens in de BRP zijn niet openbaar. De instanties die gegevens uit de BRP gebruiken, bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren. Zoals het kunnen uitbetalen van een uitkering of pensioen of het innen van belasting.

Verzoeken om gegevens niet door te geven

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven aan bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. Heeft een bepaalde overheidsinstantie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak, dan blijft de gemeente uw gegevens wel met die instantie delen.

Als u binnen of naar een andere gemeente verhuist, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan.

U kunt alleen voor uzelf en voor uw kinderen die jonger dan 16 jaar zijn, geheimhouding aanvragen. Als uw kind 16 jaar of ouder is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.