Uitkeringsfraude

Wij werken aan het opsporen en voorkomen van uitkeringsfraude, zodat geld terechtkomt waar het hoort. Ook u kunt fraude bij ons melden (eventueel anoniem) wanneer u denkt dat iemand geen recht heeft op een uitkering. Ook bijstandsfraude uit het verleden kunt u aan ons doorgeven. U kunt anoniem uitkeringsfraude bij ons melden met onderstaand formulier.

Bent u benieuwd hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan onze privacyverklaring.

Ontvangt u een uitkering en wilt u voorkomen dat u per ongeluk fraude pleegt? Het is erg belangrijk dat u veranderingen meteen aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat uw uitkering tijdelijk omlaag gaat, dat u geld moet terugbetalen of dat u een boete krijgt. Twijfelt u of een verandering van invloed is op uw uitkering? Neem dan contact op met uw contactpersoon via telefoonnummer 14 075.

Meer informatie leest u op de pagina ‘Wat verwachten wij van u als u een uitkering ontvangt?’.

Met het opsporen van fraude willen we het draagvlak voor inkomensregelingen in de samenleving behouden. We handhaven bij misbruik om ervoor te zorgen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die het echt nodig hebben. De gemeente spoort fraude op dankzij signalen van inwoners, informatie-uitwisseling met andere overheden en anonieme tips. Een aanwijzing naar fraude onderzoeken wij altijd. Ook voeren we regelmatig steekproeven uit om te onderzoeken of iemand (nog) recht heeft op een uitkering. Soms brengen we een huisbezoek om de leefsituatie van iemand met een uitkering te beoordelen.

We respecteren uw privacy. We zorgen dat we uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen. Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van ons. We gaan zorgvuldig, veilig, en vertrouwelijk om met het verzamelen, bewaren en beheren van uw persoonsgegevens. Dat zijn we ook wettelijk verplicht.

We houden precies bij op welke manier medewerkers uw gegevens verwerken en controleren. Als er sprake is van een serieuze verdenking van fraude dan schakelen wij de toezichthouder in om het onderzoek verder uit te voeren. Er kan dan sprake zijn van heimelijke waarneming. Dat wil zeggen dat we uw gegevens nagaan zonder dat u daarvan op de hoogte bent. In Nederland hebben we een gedragscode voor heimelijke waarneming. Wij houden ons aan deze gedragscode. Na afloop van het onderzoek brengen we u op de hoogte.