Basisregistratie Personen (BRP) en BSN

In de Basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken. Ook gebruikt de overheid de gegevens uit de BRP om te weten wie er mag stemmen bij verkiezingen of om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering. Als de gemeente u inschrijft in de basisregistratie, dan krijgt u een Burgerservicenummer (BSN).

Op de website van de Rijksoverheid staat een Informatieblad Basisregistratie personen met meer informatie.

Als u korter dan 4 maanden naar Nederland komt, dan kunt u zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. Dit doet u bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. U krijgt na inschrijving een burgerservicenummer (BSN).

Via MijnOverheid kunt u controleren of u goed geregistreerd staat bij de gemeente. U kunt inloggen met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft moet u zich eerst registreren. 

Via MijnOverheid kunt u controleren of u goed geregistreerd staat bij de gemeente. U kunt inloggen met uw DigiD. Klik vervolgens op ‘Persoonlijke gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Als u nog geen DigiD heeft moet u zich eerst registreren. 

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer. Alle overheidsinstellingen in Nederland gebruiken het BSN als persoonsnummer. Het BSN bestaat altijd uit 9 cijfers. Het eerste cijfer van het BSN kan een 0 zijn. U krijgt een burgerservicenummer van de gemeente bij inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Meer informatie over het BSN vindt u via de website Rijksoverheid.