Een uittreksel, akte of nalatenschap aanvragen door advocaten- of notariskantoor

Advocaten en notarissen kunnen uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP), afschriften uit de burgerlijke stand en informatie voor een nalatenschap opvragen. Dit kunt u online doen.

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand 
  • Een Staat van Inlichtingen

  • Uittreksel Basisregistratie personen: € 14,20
  • Afschrift burgerlijke stand: € 15,70
  • Informatie voor een nalatenschap: € 25,60 per 15 minuten
    De medewerker schat de benodigde tijd voor het opsporen van de informatie in de registers in. U krijgt deze inschatting en een begroting van de totale kosten voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.