Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De overheid heeft deze gegevens nodig om bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs te maken of om te bepalen of iemand recht heeft op een uitkering. 

U kunt bij de gemeente waar u woont een uittreksel aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag die dan aan via digid.nl.

Na het inloggen met DigiD kunt u per uittreksel zien welke gegevens er op staan.  U ontvangt het uittreksel per post.

U kunt ook zelf al veel persoonlijke gegevens inzien via MijnOverheid. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Een uittreksel BRP kost: € 14,20

De uittreksels die u online kunt aanvragen zijn:

 • Uittreksel BRP standaard
 • Uittreksel BRP bewijs van nationaliteit
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat
 • Uittreksel BRP met datum inschrijving op adres
 • Uittreksel BRP met historische adressen
 • Uittreksel BRP met vermelding namen ouder(s)
 • Uittreksel BRP met vermelding Burgerservicenummer (BSN)
 • Uittreksel BRP voor woningbouwvereniging
 • Uittreksel met gezag (voor reisdoeleinden)
  Let op: voor ieder minderjarig kind moet een aparte aanvraag gedaan worden
 • Internationaal uittreksel uit de BRP (in het Engels, Duits, Frans, Spaans, en Portugees).
 • Internationaal uittreksel uit de BRP met datum verkrijging Nederlandse nationaliteit.
 • Bewijs van in leven zijn (voor pensioen)
 • Attestatie de vita (internationaal): kan alléén persoonlijk aan de balie aangevraagd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Een uittreksel heeft een verwerkingstermijn van maximaal 5 werkdagen. Maar het kan langer duren door drukte. 

Wilt u een uittreksel aanvragen voor uw thuiswonend minderjarig kind, uw partner of uw inwonende ouder? 

Dan kunt u met uw eigen DigiD ook een uittreksel voor deze mensen aanvragen.

Een uittreksel met vermelding van partner en kinderen is niet mogelijk. Voor ieder persoon dient een apart uittreksel aangevraagd te worden.

Wilt u een uittreksel aanvragen voor uzelf, uw thuiswonende minderjarige kind, uw partner of uw inwonende ouder? 

Dan kunt u met uw eigen DigiD ook een uittreksel voor deze mensen aanvragen in een andere taal.

Heeft u een internationaal uittreksel burgerlijke stand nodig voor een buitenlandse organisatie? Vraag het uittreksel online aan.