Algemene Subsidieverordening (ASV)

De Gemeente Zaanstad heeft een Algemene Subsidieverordening (ASV) waarin staat aangegeven welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Hierop bestaan extra afzonderlijke subsidieregelingen. Een subsidieregeling is een door het college vastgesteld besluit voor een bepaalde groep subsidies en bedoeld om een bepaalde activiteit aan te moedigen. De bij elke subsidie behorende beleidsregels zijn een aanvulling op de ASV.

Voor een activiteit kunt u eenmaal een aanvraag doen op basis van de ASV of een afzonderlijke subsidieregeling. Het is dus niet de bedoeling dat u voor een activiteit verschillende aanvraagformulieren invult.

ASV Zaanstad 2023

Op 23 juni 2023 heeft de gemeenteraad een nieuwe ASV Zaanstad 2023 vastgesteld. Deze is in werking getreden op 23 juni 2023. De ASV 2023 is van toepassing op de subsidieverstrekking voor activiteiten die plaatsvinden in 2023 en volgende jaren. Daarnaast heeft het college een nieuw sanctiebeleid 2023 vastgesteld in het geval er niet wordt voldaan aan de verplichtingen voor de verantwoording van de subsidie.

De Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2023 is van toepassing op activiteiten die in of na inwerkingtreding van de ASV van start zijn gegaan. Activiteiten die voor inwerkingtreding van de ASV van start zijn gegaan, vallen onder de Algemene Subsidie Verordening 2018. Indien er niet voldaan wordt aan de verplichtingen voor de verantwoording van de subsidie, is dit sanctiebeleid 2018 van toepassing.