Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024

De Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024 bestaat uit 3 onderdelen.

 1. Funderingsonderzoek
  • Onderzoek van de fundering en inspectie van de woning op schade door verzakking.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 75% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 3.300,- per individueel onderzoek.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 75% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 3.500,- per onderzoek indien eigenaren van meerdere woningen in één bouwkundige eenheid gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 75% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 3.500,- per onderzoek indien eigenaren van meerdere woningen die niet tot een bouwkundige eenheid behoren door middel van één onderzoek gezamenlijk Funderingsonderzoek conform de Richtlijn laten uitvoeren.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 75% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 2.500,- per onderzoek indien eigenaren van meerdere woningen in één bouwkundige eenheid, waar meer dan 25 jaar geleden reeds funderingsonderzoek is gedaan, gezamenlijk funderingsonderzoek conform de richtlijn laten uitvoeren. (Voor recenter herhalingsonderzoek en/of individueel herhalingsonderzoek wordt geen subsidie verstrekt.
 2. Verduurzaming bij funderingsherstel
  Isolerende vloer € 1000,- + vloerverwarming € 20,- p/m2 begane grondvloer
 3. Sloop/nieuwbouw
  Het bedrag is € 7.500,- als aantoonbaar is dat casco en fundering dermate slecht zijn dat herstellen niet rendabel is.

Als u voor de eerste keer een subsidie van Zaanstad aanvraagt, dan kunt u één van de onderdelen aanvragen. Dus als u al eerder een subsidie van Zaanstad heeft gekregen van de Stappensubsidieregeling 2019-2021, zullen wij uw aanvraag afwijzen.

U kunt tot en met 31 december 2024 een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen die na 31 december 2024 worden ingediend of als het subsidieplafond bereikt is, nemen we niet meer in behandeling.

U vindt alle voorwaarden en verplichtingen in de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2023 en de Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023 – 2024.

Vragen over funderingen

Voor vragen over funderingsonderzoek en/of funderingsherstel neemt u contact op met het funderingsloket van gemeente Zaanstad te bereiken via telefoonnummer 075- 6552227 of e-mailadres funderingsloket@zaanstad.nl. Ook voor vragen over het verduurzamen of levensloopbestendig maken van uw woning kunt u contact opnemen met dit loket.