Stappensubsidie verduurzamen Zaanse woningen 2021

U kunt geen aanvraag meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt.

Voor het raadplegen van alle voorwaarden en verplichtingen verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018 en de Stappensubsidie verduurzamen Zaanse woningen 2021. Hierin staat vermeld welke bewijsstukken (de verantwoording) nog ingediend moeten worden.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren

Via het rijk is de mogelijkheid om voor subsidie van duurzaamheidsmaatregelen, te weten de “Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) in aanmerking te komen. Kijk voor meer informatie:

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE)

Informatie

Voor meer informatie, ook over de combinatie met landelijke subsidieregelingen en collectieve inkoop van isolatie, kunt u op Duurzaam Bouwloket Zaanstad kijken. U kunt ook een e-mail sturen naar info@duurzaambouwloket.nl of bellen naar 075 – 2019006. Het Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente Zaanstad ingehuurd om Zaanse particuliere woningeigenaren te adviseren bij het verduurzamen van hun woning. Het Duurzaam Bouwloket heeft geen commercieel belang bij de verkoop van verduurzamingsmaatregelen.