Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022

U kunt geen aanvraag meer indienen. De indieningstermijn is verlopen.

Voor het raadplegen van alle voorwaarden en verplichtingen verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2018 en Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022.

Hierin staat vermeld welke bewijsstukken (de verantwoording) nog ingediend moeten worden.