Subsidieregeling Stimulering Cultuur Zaanstad 2022

Deze subsidieregeling is onderverdeeld in 2 categorieën:

  1. Stimulering lokale culturele infrastructuur (hoofdstuk 2 van de regeling). Het subsidieplafond voor dit onderdeel is per 8 november 2022 bereikt. Omdat het plafond bereikt is, kunt u geen aanvraag meer indienen.
  2. Stimulering kleine culturele initiatieven (hoofdstuk 3 van de regeling) Voor dit onderdeel is de aanvraagtermijn verlopen. U kon tot en met 15 november 2022 een aanvraag indienen. Voor het raadplegen van alle voorwaarden en verplichtingen over categorie 1 en 2 verwijzen wij u naar Subsidieregeling Stimulering Cultuur Zaanstad 2022.