Subsidieregeling Tegemoetkoming stijgende (energie)lasten overige maatschappelijke instellingen 2023

U kunt geen aanvraag meer indienen. De indieningstermijn is verlopen.

Voor het raadplegen van alle voorwaarden en verplichtingen verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2023 en de Subsidieregeling tegemoetkoming stijgende (energie)lasten overige maatschappelijke instellingen. Hierin staat vermeld welke bewijsstukken (de verantwoording) nog ingediend moeten worden.