Subsidieregeling 50 jaar Zaanstad

U kunt geen aanvraag meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt.

Voor het raadplegen van alle voorwaarden en verplichtingen verwijzen wij u naar de Algemene Subsidieverordening (ASV) Zaanstad 2023 en de Subsidieregeling 50 jaar Zaanstad. Hierin staat vermeld welke bewijsstukken (de verantwoording) nog ingediend moeten worden.

Let op: Het nemen van besluiten op de subsidieaanvragen vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Aanvragen die na het bereiken van het subsidieplafond zijn ingediend, worden afgewezen.