Uitbetaling uitkering en vakantiegeld

De gemeente maakt uw uitkering elke maand rond de 29ste over. Het bedrag staat binnen drie werkdagen op uw rekening, soms zelfs dezelfde dag. Dit hangt af van uw bank. Let op: als de gemeente uw uitkering op vrijdag overmaakt, dan telt het weekend niet mee als werkdagen. Uw uitkering staat dan uiterlijk dinsdag op uw rekening.

 • januari: donderdag 25 januari 2024
 • februari: maandag 26 februari 2024
 • maart: woensdag 27 maart 2024
 • april: donderdag 25 april 2024
 • mei: dinsdag 28 mei 2024
 • vakantiegeld: dinsdag 4 juni 2024 (onder voorbehoud)
 • juni: donderdag 27 juni 2024
 • juli: maandag 29 juli 2024
 • augustus: dinsdag 27 augustus 2024
 • september: donderdag 26 september 2024
 • oktober: dinsdag 29 oktober 2024
 • november: donderdag 28 november 2024
 • december: dinsdag 24 december 2024

Let op: Het vakantiegeld wordt per juni 2024 per maand (in plaats van per jaar) uitbetaald.

Uitbetalingsdatum uitkering als u inkomsten heeft

Als u inkomsten heeft, dan kan het gebeuren dat de gemeente uw uitkering pas ná de 29ste van dezelfde maand overmaakt. De gemeente verrekent namelijk de inkomsten van een maand met de uitkering van dezelfde maand.

De gemeente maakt de uitkering pas over als u de inkomsten heeft doorgegeven via het inkomstenformulier. U stuurt daarbij altijd een loonstrook van dezelfde maand mee. Het verwerken van de stukken duurt vijf tot zeven werkdagen. U kunt het inkomstenformulier en de loonstrook (en eventuele andere bewijzen):

 • per post opsturen naar:
  gemeente Zaanstad
  afdeling Uitkering
  postbus 2000
  1500 GA Zaandam
 • per e-mail sturen naar: digitaal@zaanstad.nl
 • in de brievenbus doen die bij de ingang van het stadhuis staat (niet inleveren bij de balie)

Moet ik mijn inkomsten doorgeven?

Ja. U geeft uw maandelijkse inkomsten door via Mijn Uitkering. U kunt elke maand uw loonstrook of specificatie uploaden. Als u bent ingelogd komt u in het scherm ‘mijn inkomen’. Bij de optie “wijzigingen” geeft u uw maandelijkse inkomsten door en uploadt u uw loonstrook. U hoeft dan geen opgave inkomstenformulier meer in te leveren via post of e-mail. Uw inkomstengegevens komen gelijk bij de afdeling Uitkeringen binnen. De afdeling verwerkt ze binnen zeven werkdagen.

U kunt natuurlijk ook altijd het inkomstenformulier per post versturen of via de e-mail naar digitaal@zaanstad.nl. In dat geval stuurt u een loonstrook of specificatie mee.

Problemen latere uitbetaling

Zorgt een latere uitbetaling van uw uitkering voor problemen waar u niet uitkomt? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Per juni 2024 wordt het vakantiegeld per maand uitbetaald. Voorheen werd het vakantiegeld eenmaal per jaar uitbetaald. U zal hierdoor per maand meer aan uitkering ontvangen op uw rekening. U krijgt in juni 2024 nog één keer uw vakantiegeld zoals u gewend bent. Dit is het vakantiegeld dat u heeft gespaard over het afgelopen jaar (1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024).

Let op. Als er beslag op uw uitkering is gelegd, mag u niet onder de 95% van het bestaansminimum terecht komen. Mocht u hierover vragen hebben, of behoefte aan advies en hulp bij uw financiën, dan kunt u contact opnemen met uw inkomensconsulent via telefoonnummer 14 075. Ook kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Vragenoverzicht Vakantiegeld

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. In de Participatiewet geldt de ‘kostendelersnorm’. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, wij uw uitkering daarop aanpassen. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw uitkering. U kunt dan namelijk de woonkosten delen met de andere bewoners.

De Rijksoverheid bepaalt elk jaar op 1 januari en 1 juli wat de nieuwe normbedragen zijn.

Kindgebonden budget, zorgtoeslag en huurtoeslag kunt u als toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Deze toeslagen hebben geen invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. De gemeente houdt wel rekening met inkomsten uit arbeid, andere uitkeringen/ pensioen en de heffingskortingen van de Belastingdienst.

Extra inhoudingen
Op uw uitkering kan de gemeente ook andere (extra) bedragen inhouden:

 • beslag
 • interne verrekening
 • doorbetaling
 • maatregel

Wilt u een voorlopige teruggave of een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst? Dan moet u uw belastbaar bruto-inkomen opgeven. De uitkering die u van ons ons ontvangt is een netto-uitkering. Daarom hebben we de bruto-jaarbedragen van de uitkering hieronder voor u op een rij gezet.

Bruto jaarbedrag bij volledige uitkering in 2024, 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd:

 • Gehuwd, per partner: € 12.124,-
 • Alleenstaande ouder: € 19.107,-
 • Alleenstaande: € 19.107,-

Als u verplichtingen niet of niet voldoende nakomt, kan de gemeente uw uitkering verlagen. U krijgt dan tijdelijk maar een deel van uw uitkering. Als de overtreding ernstig is, is het mogelijk dat de uitkering helemaal stopt. Een verlaging van de uitkering geldt voor een bepaalde periode. Hoeveel de verlaging van uw uitkering is, hangt van uw situatie af.

Een schuldeiser mag aan een deurwaarder vragen om beslag te leggen op uw uitkering. Dit mag met een vonnis van de rechter. Een schuldeiser is een persoon of instantie die nog geld van u krijgt. Bij een beslag gaat een deel van uw uitkering maandelijks naar de schuldeiser.

Niet alle instanties hebben een vonnis van de rechter nodig om beslag te laten leggen. De Belastingdienst bijvoorbeeld, of het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO, voor kinderalimentatie), kan zonder vonnis beslag laten leggen.

Als u een schuld aan de gemeente hebt, dan houdt de gemeente maandelijks een bedrag op uw uitkering in als aflossing op die schuld. De gemeente houdt rekening met de wettelijke beslagvrije voet.

De beslagvrije voet betekent dat u in ieder geval een bedrag van 90% van de voor u geldende uitkering moet krijgen. Ook moet de gemeente een bedrag vrij laten voor de kosten van uw zorgverzekering. Of voor een deel van uw huur dat u niet via huurtoeslag krijgt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij hoge uitzondering kan dat. Neem contact op met uw contactpersoon van de afdeling Werk en Inkomen. U spreek dan af om de huur of de zorgverzekering te betalen van uw uitkering. Wijzigingen kunt u doorgeven via Mijn Uitkering of door  een e-mail te sturen naar digitaal@zaanstad.nl. Vergeet niet een bewijsstuk mee te sturen.

Elke maand berekenen we de hoogte van uw uitkering opnieuw aan de hand van de gegevens bij uw aanvraag. Ook gebruiken we gegevens van andere organisaties, zoals de gegevens van de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het UWV en dergelijke.

U kunt wijzigingen of inkomsten doorgeven via Mijn Uitkering.

Een uitkering Participatiewet vult uw inkomen aan tot het bedrag dat voor u geldt (het normbedrag). De gemeente verlaagt uw uitkering als u eigen inkomsten hebt. Inkomsten zijn volgens de Participatiewet niet alleen loon uit werk, maar ook bijvoorbeeld:

 • een WW-, Wajong- of WIA-uitkering
 • alimentatie voor u en uw kinderen
 • een verzekeringsuitkering
 • heffingskortingen van de Belastingdienst
 • teruggave of voorlopige teruggave van de Belastingdienst
 • (lijf)rente
 • studiefinanciering
 • de winst uit regelmatige verkoop van (ingekochte) producten via internet of op rommelmarkten en dergelijke