Kostendelersnorm

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. U kunt de woonkosten dan delen. Volwassen is hier 27 jaar of ouder.

Meerpersoonshuishouden

Een meerpersoonshuishouden bestaat uit twee of meer volwassenen die samen een woning delen. Bijvoorbeeld een gezin met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt.

De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom u samenwoont. Daarom geldt in alle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Volwassenen die niet meetellen

De volgende volwassenen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • jongeren tot 27 jaar
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg(BBL) volgen
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) huurprijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Of -als zij zelf een uitkering krijgen- hun verhuurders of kostgevers*.

*Een normale huurprijs wordt elk jaar bepaald. Het is een huurprijs die bijvoorbeeld via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes. U moet betalingsbewijzen kunnen laten zien.

Inkomsten en vermogen huisgenoten

Inkomsten en vermogen van andere huisgenoten tellen niet mee voor het recht op een uitkering. Alleen uw eigen inkomsten en vermogen telt mee. Plus inkomsten en vermogen van uw partner als u getrouwd bent of samenwoont.

Mogelijkheid op uitzondering van de kostendelersnorm

Er zijn situaties waarin de gemeente van de kostendelersnorm kan afwijken:

  • Bij tijdelijk verblijf: volwassenen die tijdelijk bij een bijstandsgerechtigde wonen. Bijvoorbeeld mensen in een crisissituatie, daklozen of mensen die dakloos dreigen te worden. De gemeente moet dan bepalen dat het gaat om tijdelijk verblijf. In sommige gevallen kan de gemeente een uitzondering maken op de kostendelersnorm.
  • Bij opvang, beschermd en begeleid wonen. De kostendelersnorm telt dan niet omdat u daar geen hoofdverblijf heeft.
  • Als de kostendelersnorm leidt tot een schrijnende situatie, kan de gemeente in individuele situaties soms afwijken.

Moeite met rondkomen?

Door de kostendelersnorm kunt u een lagere uitkering krijgen. Het is belangrijk dat u hier rekening mee houdt. Heeft u moeite met rondkomen? De gemeente wil u helpen en ondersteunen om het huishoudboekje op orde te brengen en houden. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Zij helpen u graag verder.