Verhaalt de gemeente de uitbetaalde uitkering bij iemand anders?

Ja, in bepaalde gevallen verhaalt de gemeente een uitkering bij een andere partij:

Bij een ex-partner

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn verplicht elkaar ook ná een scheiding te onderhouden. Dit betekent dat de één de kosten voor levensonderhoud (eten, huur en dergelijke) voor de ander moet betalen als deze dat zelf niet kan. De ene partner moet dan alimentatie betalen aan de andere partner ook voor eventuele kinderen. Die onderhoudsplicht geldt tot twaalf jaar na de scheiding.

U moet zelf alimentatie aanvragen bij de rechter. Als uw ex-partner weigert (kinder)alimentatie te betalen na gerechtelijke toekenning, kunt u contact opnemen met een advocaat, een sociaal raadsman, of met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Bij een nalatenschap

Verhalen op de nalatenschap betekent dat na het overlijden de waardevolle spullen van de overledene geld opbrengen. Van het geld van de verkoop van bijvoorbeeld het huis of het meubilair, worden eerst de schulden betaald. Wat dan nog overblijft gaat naar de achtergebleven familie of andere erfgenamen. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook een restschuld! De gemeente kan te veel betaalde uitkering tot twintig jaar na uitbetaling terug eisen van de erfgenamen.

Had een overledene grote schulden? Dan kan het verstandig zijn de erfenis te weigeren, omdat u anders ook (een deel van) de schuld erft.

Bij ouders

Bent u jonger bent dan 21? En vraagt u naast een uitkering op grond van de Participatiewet voor jongeren ook nog een aanvullende uitkering? Dan onderzoekt de gemeente of de kosten die u maakt echt nodig zijn. Zijn de kosten echt nodig, dan krijgt u een aanvullende uitkering in de vorm van bijzondere bijstand. Ouders zijn verplicht hun kinderen tot 21 jaar te onderhouden. Dat wil zeggen dat zij de kosten voor eten en kleding en dergelijke voor hun kinderen moeten betalen. De gemeente kan een uitkering op de ouders verhalen.

Bij een schenking

Als u een schenking heeft gedaan aan iemand en daarna een uitkering op grond van de Participatiewet heeft aangevraagd, dan kan de gemeente het geld dat u iemand gaf opeisenn. Kon u op het moment van de schenking niet zien aankomen dat u niet lang daarna een uitkering moest aanvragen, dan eisen we het geld niet op.