Bouwbord, container of steiger plaatsen

Als u gaat bouwen kan het nodig zijn om tijdelijk een bouwkeet, bouwbord, steiger of iets anders te plaatsen.

Voor het plaatsen van voorwerpen als een steiger, opslagcontainer of bouwlift in de openbare ruimte of op de openbare weg gelden regels. In het formulier kunt u aangeven wat voor u van toepassing is. Daaruit blijkt of u voldoet aan deze regels. Een melding is dan voldoende. Voldoet u niet aan deze regels, dan moet u een vergunning aanvragen. 

Als u met het plaatsen van de spullen verkeer hindert of het zicht blokkeert, dan moet u ook een tijdelijke verkeersmaatregel aanvragen. Dit kunt u samen met de aanvraag voor het plaatsen van een voorwerp doen. Het gaat om een aanvraagformulier.

Bij het aanvragen van een vergunning moet u de volgende bijlagen toevoegen:

  • een situatietekening waarop u laat zien waar de voorwerpen komen. Hiervoor kunt u Atlas gebruiken. U moet op de tekening precies aangeven waar u het voorwerp gaat plaatsen. 
  • een foto van de bestaande situatie

Als u de aanvraag voor een vergunning samen met het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel doet, dan moet u extra toevoegen:

  • een situatietekening met daarop het werkgebied. Hiervoor kunt u Atlas gebruiken. U moet op de tekening precies aangeven welke straat u af wilt zetten. 
  • de aan- en afvoerroutes
  • de geplande verkeersmaatregelen

De beslistermijn van een tijdelijke verkeersmaatregel en objectvergunning is 6 weken. Als u  de vergunning later aanvraagt, dan bestaat de kans dat we de aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

U kunt uw melding of aanvraag indienen via onderstaande link.

De kosten zijn:

  • Melding plaatsen object: gratis 
  • Objectvergunning: € 93,15
  • Tijdelijke verkeersmaatregel: € 64,15
  • Objectvergunning en tijdelijke verkeersmaatregel: € 157,30

De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, ook als de gemeente de vergunning weigert.

Voor het gebruik van de openbare grond betaalt u precariobelasting. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de grootte en duur van de plaatsing.