Afgegeven vergunning inzien

De gemeente houdt een archief bij van gegevens over woningen, bouwwerken en andere gebouwen die gebouwd zijn in de gemeente. Voor het vinden van afgegeven vergunningen is belangrijk te weten of die van voor of na 1994 zijn.

 • vergunningen voor bouwen
 • vergunningen voor slopen
 • (ver)bouwtekeningen
 • constructieberekeningen
 • constructietekeningen
 • vergunningen voor milieu

 

De archieven (historische stukken en bouwvergunningen tot 1994) vindt u in het gemeentearchief. Vanaf ongeveer 1900 zijn bouwvergunningen door de gemeente bewaard.
 

Bouwdossiers (vanaf 1994) kunt u digitaal opvragen. De kosten zijn € 18,75 per dossier. Hier kunt u online een bouwdossier opvragen. Binnen 5 dagen ontvangt u een reactie met daarin een antwoord of de aangevraagde stukken aanwezig zijn. Bovendien wordt aangegeven op welke manier u inzage kunt krijgen in deze stukken.
 

De gemeente Zaanstad publiceert wekelijks in het Zaans Stadsblad, op Overheid.nl of via de app omgevingsalert (alleen zichtbaar gedurende de bezwaar- zienswijze- of beroepsperiode):

 • Welke aanvragen zijn binnengekomen voor een omgevingsvergunning,
 • Welke aanvragen ter inzage liggen en
 • op welke aanvragen is beslist.

U kunt van deze bekendmakingen bepalen welke aanvragen u wilt inzien.

 • Aangevraagde reguliere omgevingsvergunning
  Voor het inzien van een aangevraagde reguliere omgevingsvergunning kunt u een contactformulier  invullen. Geef in dit algemeen contactformulier aan voor welk bouwplan en welke locatie u de stukken wilt inzien. De stukken krijgt u via e-mail of u kunt op afspraak op het stadhuis komen.   
 • Verleende reguliere omgevingsvergunningen
  Voor het inzien van een verleende reguliere omgevingsvergunning kunt u een contactformulier invullen. Geef in het algemeen contactformulier aan voor welk bouwplan en welke locatie u de stukken wilt inzien. De stukken krijgt u via e-mail of kunt op afspraak inzien. Dit kan tot 6 weken na het verlenen van de (ontwerp-)vergunning, tijdens de bezwaarperiode. Als er geen bezwaar is ingesteld tegen een omgevingsvergunning, die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure of beroep is ingesteld tegen een omgevingsvergunning voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, dan is de omgevingsvergunning zes weken na bekendmaking onherroepelijk. Dan voegen we de stukken toe aan het bouwdossier.
 • Uitgebreide procedure
  Als de aanvraag is gepubliceerd in het kader van een uitgebreide procedure, dan kunt u de besluiten digitaal inzien. Het downloaden van de stukken is ook mogelijk.

Denkt u erover om een bezwaar of een zienswijze in te dienen, dan kan dat tot 6 weken na het verlenen van de (ontwerp-)vergunning. In de publicatie staat precies op welke dag het besluit om de vergunning te verlenen aan de aanvrager is verzonden.

De bouwtekeningen van Oostzaan tot en met 1999 vindt u in het gemeentearchief. U kunt zelf nagaan welke bouwtekeningen van Oostzaan aanwezig zijn. Voor bouwtekeningen na 1999 kunt u contact opnemen met de gemeente Oostzaan.