Bodemkwaliteitskaart en grondverzet

Bodemkwaliteitskaarten geven een globaal beeld van de bodemkwaliteit, op onverdachte plaatsen, binnen de gemeente Zaanstad. Deze kaarten kunnen gebruikt worden bij het verplaatsen van grond in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

Dit kan extra onderzoekskosten voorkomen. De bodemkwaliteitskaart is alleen geldig voor grond en dus niet voor grondwater of de bodem onder oppervlaktewater.

Volgens de regelgeving van de bodemkwaliteitskaart is Zaanstad verdeeld in gebieden met vergelijkbare bodemfunctieklassen. Aan de hand van de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart is vervolgens een toepassingskaart vastgesteld. Deze toepassingskaart moet worden gebruikt om te bepalen welke kwaliteit grond op welke plek mag worden toegepast.

Informatie over de werking van de kaart, zoals zoeken op adres vindt u onder Veelgestelde vragen.

Bovenstaande scherm bevat de volgende kaartlagen:

  • BKK 2001 Historische ontwikkeling: Kaart met globale historische ontwikkeling van de bebouwing in Zaanstad. Deze kaart met deelgebieden dient als basis bij het indelen van de  zones voor de bodemkwaliteitskaart.
  • BKK 2020 Zone indeling: De kaart met de zone indeling geeft de zones weer waar de kwaliteit van de bodem gelijkwaardig is.
  • BKK 2020 Ontgravingskaart bovengrond (tot 0,5 m-mv): De Ontgravingskaart bovengrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van de bovenste halve meter van de bodem (van onverdachte locaties).
  • BKK 2020 Ontgravingskaart ondergrond (>0,5 m-mv): De Ontgravingskaart ondergrond beschrijft de gemiddelde kwaliteit van 0,5 tot 2,0 m -mv van de bodem (van onverdachte locaties).
  • BKK 2020 Functieklassekaart: De Bodemfunctieklassenkaart geeft voor ieder gebied in Zaanstad aan in welke van de drie functieklassen het gebied is ingedeeld. De drie functie klassen zijn: AW2000 (landbouw, natuur, volkstuinen), Wonen (wonen met tuin, groen met natuurwaarden, kinderspeelplaatsen) en Industrie (ander groen, bebouwing infrastructuur en industrie).
  • BKK 2020 Generieke toepassingskaart: De Generieke toepassingskaart laat zien welke grondkwaliteit vereist is bij het toepassen of aanbrengen van grond. De toepassingskaart gaat uit van toepassing in of op de bovengrond.
  • BKK 2020 Toetsingskaart gemiddelde kwaliteit bovengrond: In de toetsingskaart gemiddelde kwaliteit bovengrond is de gemiddeld gemeten waarden van de individuele stoffen (in de bovengrond: 0-0,5 m –mv) per deelgebied getoetst aan de Achtergrondwaarde, Tussenwaarden en aan de Interventiewaarde. Vervolgens is de kwaliteit van de deelgebieden gebaseerd op de stof die het meest verontreinigend is.
  • BKK 2020 Toetsingskaart gemiddelde kwaliteit ondergrond: In de toetsingskaart gemiddelde kwaliteit ondergrond is de gemiddeld gemeten waarden van de individuele stoffen (in de ondergrond: 0,5-2,0 m-mv) per deelgebied getoetst aan de Achtergrondwaarde, Tussenwaarden en aan de Interventiewaarde. Vervolgens is de kwaliteit van de deelgebieden gebaseerd op de stof die het meest verontreinigend is.

Code deelgebied: Code van het deelgebied

Tijdsperiode: Periode waarin het deelgebied is ontstaan.

Naam deelgebied: Naam van het deelgebied

Legenda: Periode in tientallen jaren ten behoeve van de legenda en inkleuring van de kaart.

Zone naam: Naam van de zone

Indien u naar aanleiding van deze gegevens een melding wilt doen voor uw werkzaamheden. Kijk dan bij Online melden of dossier inzien. Kijk bij Veelgestelde vragen of Contact.