Hoogspanningsverbinding

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een nieuwe bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding maken in Noord-Holland. Daar horen ook 2 hoogspanningsstations bij. De uitbreiding van het hoogspanningsnet is nodig omdat de capaciteit van het net onvoldoende is. De nieuwe lijn brengt straks wind-energie vanaf de zee naar Noord-Holland Noord. Wilt u meer weten over het project? Bij de links op deze pagina staat meer informatie over dit project.

Voor de verbinding en de stations is een zoekgebied vastgesteld. Dat betekent dat de initiatiefnemers onderzoeken wat in dit gebied de beste plek is voor de lijn en de stations. Zaanstad ligt in het zoekgebied, maar is zelf geen trekker van het project. Na het onderzoek volgt er een verkenning van de mogelijke tracés. Dat betekent dat het ministerie en TenneT bekijken op welke plekken de lijn en de onderstations kunnen komen.

Informatiebijeenkomsten

De initiatiefnemers organiseerden in juli 2023 een aantal informatiebijeenkomsten in het zoekgebied. Er was ook een bijeenkomst in Zaandam. Bezoekers konden in gesprek gaan met het projectteam. De online informatiebijeenkomst is hier terug te kijken.

De eerste stap in het proces was het laten bekijken van Het Voornemen en Voorstel voor Participatie. Dit kon tot en met 13 juli 2023. Gemeente Zaanstad heeft ook officieel gereageerd op het idee van het rijk en TenneT.

Zaanstad is géén initiatiefnemer van de netuitbreiding. We delen de informatie van het ministerie en TenneT, omdat Zaanstad in het zoekgebied ligt. We vinden het belangrijk dat alle Zaanse belanghebbenden op de hoogte zijn. Als gemeente volgen we het project bovendien met aandacht, omdat we een prettige en gezonde leefomgeving van onze inwoners willen waarborgen.

De gemeente staat achter de overgang naar duurzame energiebronnen. We geloven dat dit belangrijk is voor de opbouw van een duurzame samenleving: een samenleving die in staat is te werken zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten of het milieu te schaden. Capaciteit op het elektriciteitsnet is een belangrijke voorwaarde voor deze overgang, de ruimtelijke ontwikkeling en de economie in de toekomst.