Kan ik een melding over ongedierte, (wilde) dieren of (wilde) vogels doorgeven?

Bij de gemeente kunt u alleen een melding doorgeven als het gaat om:

  • ongedierte
    • ratten
    • wespennesten in de openbare ruimte
    • processierupsen
  • onacceptabele vervuiling door in het wild levende vogels/dieren 

Voor de bestrijding van overige ongedierte als zoals muizen, wespen op eigen terrein of mollen moet u zelf een ongediertebestrijder regelen.

Vogels en andere in het wild levende dieren in de stad zijn niet van de gemeente, maar zijn een natuurlijk verschijnsel. Het bestrijden van in het wild levende vogels – zoals muskus-eenden, kauwen, kraaien, meeuwen – is geen taak van de gemeente. Alleen de provincie Noord-Holland is bevoegd om op grond van de Wet natuurbescherming te beslissen over het vangen of doden van inheemse dieren. De zorgplicht uit deze wet geldt voor alle in het wild levende dieren.

Wat kunt u zelf doen?
Vaak is het voeren van vogels of afval op straat, de oorzaak van overlast van deze dieren. Daarom is het belangrijk elkaar aan te spreken op het niet voeren van dieren. U kunt afval zoals brood en ander voedsel in (afgesloten) afvalbakken of de Gft-container doen. Het afval uit Gft-containers wordt gebruikt voor compost en groengas.

Wat doet de gemeente dan wel?
De gemeente kan alsnog besluiten om bij onacceptabele vervuiling, door in het wild levende dieren, de openbare ruimte te komen schoonmaken. Na een melding komt Afdeling Wijkbeheer en Onderhoud langs om de vervuiling op te nemen en kan, indien nodig, besloten worden om de schoonmaakwerkzaamheden in te plannen. Voorwaarde hierin is wel dat de regels, conform de Wet natuurbescherming nageleefd worden.

De gemeente doet niets aan overlast van rupsen/luizen in een boom in de openbare ruimte omdat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. De overlast wordt minder na een regenbui. De rupsen/luizen worden dan uit de boom weggespoeld. Het gaat vaak om spinselmotten. Deze hebben geen brandharen. Kaalgegeten bomen herstellen snel.