Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de gevolgen daarvan. Zo kunnen we met zijn allen de schade die samen kan gaan met klimaatverandering verminderen en gebruik maken van de kansen die de klimaatverandering biedt.

De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast bij regen, hittestress, stijging van het water (natte voeten), droogte en bodemdaling.

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie

Meer droogte. Meer heftige regenbuien. En meer periodes van flinke hitte. Dat zijn de gevolgen van klimaatverandering waar we ons als gemeente Zaanstad tegen moeten wapenen. Hoe we dat doen, staat beschreven in het eerste Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026. 

Plasvorming bij de rioleringsputten kan hinderlijk zijn, wij doen ons best dit tot een minimum te beperken, maar wij kunnen helaas niet bij elke plas ingrijpen. Hieronder leggen wij uit hoe de plassen ontstaan, wat wij eraan doen om deze te voorkomen en hoe u daarbij een handje kunt helpen. 

Klimaatverandering

De verwachting is dat er steeds vaker zware en hevige regenbuien voorkomen. Zelfs bij extreem veel regen in een korte tijd is het rioolstelsel van Zaanstad erop berekend om al dit water af te voeren. 

De gemeente maakt de putten een keer per jaar compleet schoon en leeg om verstoppingen te voorkomen. Dit gebeurt niet vaker omdat dit niet essentieel is en er alleen maar veel kosten bij komen kijken die niet nodig zijn. 

Veel blad van de bomen 

Naast dat er vaker zware en hevige regenbuien zullen voorkomen, worden de zomers steeds droger als gevolg van klimaatverandering. Als gevolg van deze zeer droge periode kan er in korte tijd veel blad van de bomen vallen. Al dit blad kan zich ophopen voor een put of kolk, waardoor water niet goed weg kan stromen.

Wat je dan merkt is dat er, bij de eerste paar regenbuien, plassen vormen bij de putten. Dit komt vooral doordat het blad nog niet nat is. Na meerdere buien zijn de bladeren nat, dan gaan ze kapot en gaan ze vervolgens gemakkelijk de put in. 

Melding maken?                                                        

Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld defecte openbare verlichting, zwerfvuil, verstopte riolering, losse tegels, overlast kunt u online melden.

 

Urgente noodsituaties 

Bij zéér urgente noodsituaties (bijvoorbeeld gevaar voor letsel) waarbij onmiddellijk actie is vereist door de gemeente kan er naar het verkorte gemeentelijke telefoonnummer 14 075 gebeld worden om de melding door te geven.