Loodonderzoek in tuinen

Zaanstad heeft afgelopen jaren een groot onderzoeks- en saneringstraject uitgevoerd naar lood in tuinen. Ga naar de speciaal voor dit project gemaakte website.

Er is een folder uitgebracht met handige gebruiksadviezen, Let op lood!

Folder Let op lood!

De reeds uitgevoerde bodemonderzoeken met alle onderzoeksresultaten van dit project vindt u ook op onze pagina Wat zijn de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek?

Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen, zoals moeite met leren. Daarom zijn er in het verleden internationaal verschillende maatregelen ingevoerd om de hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Lood is uit benzine en verf gehaald en op veel plekken zijn loden waterleidingen vervangen. Door de industriële geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild. De vervuilde plekken die bekend zijn, zijn te vinden in het Zaans Bodemloket. Lood is één van deze stoffen.

Om te achterhalen of er sprake is van verhoogde gehalten aan lood wil de gemeente in overleg met de bewoners onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van lood in de tuinen van bewoners. De gemeente heeft hiervoor aan de hand van oude, bekende onderzoeksgegevens een volgorde bepaald. Deze gebieden worden vanaf maart 2017, in clusters onderzocht. Het doel is om de mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van loodverontreiniging in de bodem in kaart te brengen en deze weg te nemen. Het onderzoek, de beschermingsmaatregelen of de sanering worden door de gemeente betaald. In Zaanstad is in de oude bebouwde gebieden bodemverontreiniging aanwezig met lood. Deze verontreiniging is ontstaan doordat in het verleden een groot aantal loodwitbedrijven in de Zaanstreek gevestigd waren. Daarnaast was lood aanwezig in materialen die werden gebruikt om de bodem op te hogen. De situatie in Zaanstad is niet uniek: in veel oude binnensteden in Nederland komt lood (sterk) verhoogd voor. Wel bijzonder zijn de hoge gehalten aan  lood in de Zaanstreek, die de interventiewaarden (de waarde waarboven in sommige gevallen overgegaan moet worden tot enige vorm van sanering) soms ver overschrijden.

YouTube filmpje over bodemonderzoek

De onderzoeksresultaten van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken naar lood in tuinen kunt u bekijken via de volgende link: Wat zijn de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek?

Extra aanvullende informatie over de achtergrond van de loodverontreiniging in Zaanstad, het voorkomen van lood in Zaanstad, de werkwijze van het onderzoek en/of andere vragen vindt u in de presentatie bodemonderzoek.

De gemeente en de GGD Zaanstreek-Waterland informeren, via bijvoorbeeld consultatiebureaus, ouders met jonge kinderen over de risico’s van het in contact komen met lood. Ze geven tips om contact met lood in de bodem maar ook van waterleidingen te verminderen. Enkele tips zijn:

  • Bedek verontreinigde grond waar kinderen spelen met een schone laag grond, gras of tegels
  • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buiten spelen
  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit goed
  • Vervang loden waterleidingen in uw woning
  • Zet de kraan elke ochtend 2 minuten open voor gebruik als de loden waterleidingen niet vervangen zijn

Voor meer informatie over:

  • lood en gezondheid kunt terecht bij GGD Zaanstreek-Waterland, tel. 0900-2545454.
  • tips en lood in de bodem kunt u telefonisch contact opnemen met 14 075 of een e-mail sturen naar zaanslood@zaanstad.nl.

bijlage – Let op lood bijlage – overzicht vragen en antwoorden