Omgevingsdienst Noordzeekanaal

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft omgevingsvergunningen uit. De Omgevingsdienst controleert bedrijven of ze voldoen aan actuele wet- en regelgeving voor milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Als bedrijven de regels overtreden, dan grijpt de Omgevingsdienst in. De dienst werkt daarbij samen met andere organisaties zoals de veiligheidsregio’s. De Omgevingsdienst geeft ook adviezen over bijvoorbeeld veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid. De Omgevingsdienst richt zich vooral op het beperken van risico’s en draagt daardoor bij aan een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied.

Vragen kunt u stellen door gebruik te maken van het contactformulier op de website van de Omgevingsdienst NZKG.

Heeft u geluids- of stankoverlast van een bedrijf of fabriek in uw omgeving, bijvoorbeeld Tate&Lyle, Norit of van een overslag bedrijf in het westelijk havengebied? U kunt een melding doen bij de Omgevingsdienst NZKG via Melden overlast (odnzkg.nl).

Als u ziet dat er een overtreding plaatsvindt door een (horeca) bedrijf of overlast van bedrijven buiten Zaandam, dan kunt u dit melden bij milieuklachten.nl.