Openbare verlichting

In Zaanstad hebben we zo’n 30.000 straatlantaarns. Deze vergroten de veiligheid op straat. Op deze pagina leest u meer over de openbare verlichting in Zaanstad.

Ziet u een kapotte straatlantaarnpaal? Maak dan een melding door te bellen naar 14 075 of via de onderstaande knop.

Ziet u een kapotte straatlantaarn? Maak dan een melding. Komt u er niet uit via het online formulier? Bel dan 14 075. Dan helpen wij u verder.  

Uw melding is belangrijk. Zo kunnen wij storingen zo snel mogelijk oplossen. Wij geven uw melding door aan het bedrijf, waarmee wij afspraken hebben over reparaties en onderhoud. Hoe snel ze een storing op kunnen lossen, verschilt per storing. Zij kijken of het dringend is en of ze werkzaamheden kunnen combineren.

Gevaarlijke situaties

Het kan zijn dat het uitvallen van de verlichting gevaarlijke situaties oplevert, bijvoorbeeld als iemand tegen een lantaarnpaal is aangereden. Dan komt het onderhoudsbedrijf meteen in actie.

Twee verlichtingsnetten

In onze gemeente liggen twee Openbare verlichtingsnetten voor. Eén netwerk is van de gemeente Zaanstad, de andere van netbeheerder Liander. Soms moeten we meer onderzoek doen, als de storing in het netwerk is van Liander. Dan kan het soms langer duren, voordat de storing kan worden opgelost.

Energiezuinige Verlichting

Zaanstad wil de komende jaren zorgen dat alle straatlantaarns energiezuinige verlichting krijgen. Dat is ook beter voor de flora en fauna. Dat doen we door ledverlichting toe te passen. Ook dimmen we al enkele jaren op sommige plaatsen de lichten. Ledlampen hebben de volgende voordelen:

  • Ze zijn minder belastend voor het milieu en energiezuiniger.
  • Een ledlamp gaat langer mee.
  • Door het heldere ledlicht voelen mensen zich veiliger.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Vleermuizen zijn een beschermde diersoort en belangrijke natuurlijke muggen- en andere insectenbestrijders. Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring bij hun verblijfplaatsen, op de vliegroutes en in hun jachtgebied.

Lichtverstoring en veiligheid

We spreken van lichtverstoring als het licht het normale gedrag van een vleermuis beïnvloedt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij straatlantaarns. Het gaat daarbij meestal om de groene en blauwe componenten van het zichtbare licht. Daarom gebruiken we amberkleurige verlichting op de plaatsen, waarvan we weten dat daar vleermuizen vliegen of jagen. Ook gaat dit niet ten koste van de veiligheid van onder andere automobilisten, fietsers en voetgangers.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor alle verlichting. Die ligt bij de eigenaar. De meeste verlichting in steegjes, is de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties. Bij sportcomplexen en scholen ligt die bij de eigenaar(s). Op delen van de Provincialeweg, is de Provincie Noord Holland eigenaar van de straatlantaarns. Waar we straatverlichting plaatsen? Dit kiezen we door alleen verlichting te plaatsen waar dit vanwege sociale- en de verkeersveiligheid nodig is. In de Gemeente Zaanstad proberen we energiezuinige en duurzame verlichting te plaatsen. Dat doen we onder ook om de flora en fauna te beschermen en lichtvervuiling tegen te gaan.

We plaatsen alleen in historische straatlantaarns in gebieden die we benoemd hebben in de Nota Dijken, Linten en Paden. Het is niet zo dat we automatisch op al die plaatsen, de komende jaren historische straatlantaarns gaan plaatsen. Het is maatwerk. Zo moet het gebied dan ook op onze planning staan, om opnieuw in te richten. Ook hangt dat onder andere af van de levensduur van de huidige lantaarns. Een straatlantaarn gaat zo’n 20  jaar mee. Als we daar een paar jaar geleden nog de straatlantaarns vervingen, is de kans klein dat we daar nu nieuwe historische straatlantaarns gaan plaatsen. Dat zou vernietiging van kapitaal zijn.

Overdag

Straatlantaarns branden soms overdag. Dat doen we om uit te zoeken waar een storing precies zit. Veel straatlantaarns zitten samen in een groep. Het aanzetten van de verlichting gebeurt meestal per groep. Soms zijn dat meerdere lantaarns in verschillende straten. Behalve bij een storing kan het ook zijn, dat zij overdag branden, als we een straat opnieuw (her)inrichten. Wij vragen u om pas een melding te doen bij ons, als de verlichting de hele dag aanstaat.

Langdurig op dezelfde plek uit

Soms denken we dat een storing is opgelost en valt de verlichting ’s avonds of een paar dagen later opnieuw uit. Dit komt vaak doordat de kabel onder de grond op verschillende plekken beschadigd is. Regen en vocht kunnen dan kortsluiting veroorzaken. We vervangen dan in ieder geval de zekering. Meestal doet de verlichting het dan weer en is dat voldoende. Bij een zwaar beschadigde kabel ontstaat vaak na een tijdje opnieuw kortsluiting. Dan zetten we een meetwagen in. Dat doen we om te bepalen waar de storing zit. Helaas duurt het hierdoor soms langer om de storing op te lossen. Het kan gebeuren dat in een straat meerdere straatlantaarns kapot gaan. Dan kan het zijn dat de kabel kapot is. Dan zetten we vaak een meetwagen in. Die kan bepalen waar de storing zit. Ook moeten we dan vaak de straat open maken. Als wij niet weten, wat de kwaliteit van de bodem is, zijn we verplicht om vooraf een onderzoek hiernaar te doen. Dat moet vanwege de gezondheid van de monteurs. Het herstel kan daardoor langer duren.