Rioolheffing

Voor het lozen van afvalwater in het riool betaalt u belasting aan de gemeente. De gemeente int deze belasting via de rioolheffing. U betaalt rioolheffing, omdat:

  • U de gebruiker bent van een perceel. Een perceel kan zijn een woning, stacaravan, woonboot, woonwagen of bedrijfspand; en
  • U afvalwater direct of indirect loost op de riolering of het gemeentewater.

Kosten

De kosten zijn voor ieder huishouden gelijk. De gemeente maakt in de kosten geen verschil tussen één- of meerpersoonshuishouden. Grootverbruikers betalen andere kosten (meestal bedrijven). De kosten zijn:

  • Rioolheffing, voor afname van water tot 300 kubieke meter: € 315,68
  • Rioolheffing, voor elke 100 m3 meer dan 300 kubieke meter: € 105,22

U verhuist in het loop van het jaar binnen de gemeente. Normaal vermindert de aanslag niet. De aanslag verhuist mee naar het nieuwe perceel.

Wanneer vermindert de aanslag wel?

  • De aanslag vermindert wel bij verhuizing naar een andere gemeente. U hoeft niets te doen. De datum van uitschrijving uit de gemeente wordt gebruikt.  U krijgt hier schriftelijk bericht van.
  • De aanslag vermindert ook als u in de loop van het jaar in de gemeente Zaanstad komt wonen. U krijgt een aanslag vanaf de datum dat u bent ingeschreven tot het eind van het jaar. De volle maanden worden meegeteld.

De achterblijvende of nieuwe bewoner ontvangt een eigen aanslag over de resterende maanden van het jaar. 

 

Rioolheffing grootverbruik is meestal een aanslag voor bedrijven. Van grootverbruik is sprake als er jaarlijks meer dan 300 m3 afvalwater geloosd wordt op het riool of in gemeentewater.

Hoe komt de rioolheffing voor grootverbruik tot stand? 

  1. In de loop van het belastingjaar ontvangt u een voorlopige aanslag rioolheffing. Bij deze gaan we uit van gegevens van het vorige jaar.
  2. U krijgt een aangiftebiljet na het belastingjaar. Dit biljet moet u invullen en terug naar de gemeente sturen.
  3. De gemeente controleert uw gegevens met de gegevens over het waterverbruik van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Nederland (PWN)
  4. U krijgt de definitieve aanslag rioolheffing.