Speelplaatsen

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken; niet alleen fysiek, maar ook cognitief en sociaal. De gemeente Zaanstad ziet het als haar verantwoordelijkheid om in een gezonde en uitdagende buitenruimte te voorzien.

In heel Zaanstad staan ruim 350 speelplaatsen. Op verschillende plekken leggen wij samen met de bewoners speelplaatsen aan of knappen wij oude speelplaatsen op. De speelplaatsen gaan ongeveer vijftien jaar mee. Voordat wij een speelplaats aanleggen of opknappen, horen wij graag van de buurtbewoners welke wensen zij hebben. Als wij een nieuwe speelplaats in uw buurt aanleggen of een bestaande speelplaats willen gaan opknappen, willen wij graag dat de buurt meepraat. Dit kan door middel van het insturen van ideeën, tekeningen, foto’s of plaatjes  van mooie speelplekken en/of speeltoestellen. Voor speelplaatsen voor jongeren van twaalf tot 22 jaar wordt ook, naast de jongeren zelf, onder andere met de jongerenwerker en een jeugdboa overlegd.

Ontwerpen

Na het inzamelen van de ideeën gaan wij een ontwerp maken. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen binnen het beschikbare budget.

Bekijk hier alle speelplaatsen die wij aan of opknappen.

Omdat elk kind recht heeft op spelen houden we rekening met allerlei dingen. Zo houden we rekening met inclusiviteit, wat betekent dat kinderen met een beperking ook mee kunnen spelen.

Naast toegankelijkheid letten we ook steeds meer op het klimaat bij speelplaatsen. Zo worden bijvoorbeeld alle bomen nieuw geplant om hitte te voorkomen. Bij de speelplek Hof van Zaenden is een blote voetenpad met speelborden en speeltafel ingetekend en is alles goed bereikbaar om ‘samen’ te spelen. Er staan voldoende bomen voor schaduw. Geheel is ook weer tot stand gekomen samen met de buurt en kinderen.

Een defect aan een speeltoestel kun je melden door een melding te maken.

Als de gemeente een nieuwe speelplaats in uw buurt aanlegt of een bestaande speelplaats wil gaan opknappen, wil zij graag dat de buurt meepraat. Om de mening van omwonenden, ouders en kinderen te horen, houden we vooraf een informatiebijeenkomst. Een bijeenkomst over een speelplaats voor kinderen tot twaalf jaar vindt vaak aan het einde van de middag plaats, zodat kinderen mee kunnen komen. Vragen die gesteld worden zijn: waar speel je graag? Mis je iets op deze speelplaats Wat zou je hier graag willen? Voor speelplaatsen voor jongeren van twaalf tot 22 jaar wordt ook, naast de jongeren zelf, onder andere met de jongerenwerker en een jeugdboa overlegd. Tijdens de bijeenkomst kiezen aanwezigen welk ontwerp de gemeente gaat maken.
 

Een aantal speelplaatsen is door bewoners ‘geadopteerd’. Dat betekent dat de buurtbewoners de speelplaats zelf onderhouden. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid. Ook is het mogelijk om een speelplaats in te richten met gebruikte toestellen. De gemeente levert gebruikte speeltoestellen en de buurt adopteert de speelplaats. Het gaat dan om gebruikte toestellen voor kleine kinderen die in het gras komen te staan en die geen speciale valondergrond nodig hebben. Wilt u ook een speelplaats adopteren? Stuur dan een mail naar groenadoptie@zaanstad.nl