Straatveiligheid

Zaanstad is een levendige stad met vele wijken en buurten met allemaal een eigen karakter. Samen met de politie doet de gemeente iedere dag haar uiterste best om de stad schoon, heel en veilig te houden. Wij kunnen de hulp van actieve bewoners hierbij goed gebruiken. Samen maken we Zaanstad veiliger.

Boa is de afkorting voor Buitengewoon Opsporing Ambtenaar, ook wel bekend als handhaver. De Boa is een medewerker van de gemeente en helpt bij het aanpakken van kleine ergernissen zoals overlast van hondenpoep, zwerfvuil, afvaldumpingen, hinderlijk parkeren van fietsen, vandalisme en foutparkeren.

Toezicht

Boa’s werken overdag, maar ook ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden. Natuurlijk is het niet mogelijk, en ook niet gewenst, om permanent overal toezicht te houden. Wel is het mogelijk om Boa’s persoonlijk aan te spreken over zaken die u in uw eigen omgeving ervaart. De Boa kan dan de juiste instanties inschakelen en een oplossing zoeken. Hoe meer informatie de gemeente heeft over bepaalde overlast, hoe beter wij dit kunnen aanpakken. Het is daarom van belang om overlast altijd te melden. Of u nu vandalisme ziet, een foutparkeerder of gewoon iets wat stuk is of moet worden opgeruimd, neem dan contact op met de gemeente via onze website of bel naar 14075.    

Boa’s en politieagenten werken veel samen, maar zij hebben verschillende taken. Een Boa mag bijvoorbeeld boetes uitschrijven of verdachten aanhouden en een Boa mag u om uw identiteitsbewijs vragen. Dit noemen we ‘bijzondere bevoegdheden’. U herkent de Boa aan het speciale uniform met logo.

Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoordBurgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen.  Bewoners die zich hebben aangemeld bij Burgernet ontvangen op dat moment een bericht via de Burgernetapp met het verzoek uit te kijken naar een persoon en/of voertuig. Deelnemers met informatie kunnen rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011 of in de app via de “Bel met de politie” knop. De informatie wordt direct doorgegeven aan politie in de buurt.

Zaanstad is een levendige stad met vele wijken en buurten met een eigen karakter. Samen met de politie doet de gemeente iedere dag haar uiterste best om de stad schoon, heel en veilig te houden. Wij kunnen de hulp van actieve bewoners hierbij goed gebruiken. Samen maken we Zaanstad veiliger! In Zaanstad zijn op dit moment al  buurtpreventieteams actief. Een buurtpreventieteam is een groep van enthousiaste bewoners die zich inzetten om Zaanstad nog veiliger te maken. Ze zijn de ogen en oren voor de gemeente en wijkagenten in de wijk. Bewoners starten zelf een Buurtpreventieteam op. Het buurtpreventieteam spreken bewoners aan om met zijn allen alerter te zijn op verdachte situaties. Daarnaast hebben buurtpreventieteams aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting en andere gebreken in de openbare ruimte. Zij melden dit aan de gemeente.

 

Een Buurtappgroep is een vorm van buurtpreventie en wordt gevormd door een groep inwoners. De Buurtappgroep kan verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt signaleren en delen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een woninginbraak of om een diefstal van of uit een voertuig. Na het signaleren van de verdachte situatie wordt allereerst de politie gebeld en vervolgens worden buurtbewoners gewaarschuwd middels een bericht in de Buurtappgroep zodat zij de verdachte situatie in de gaten kunnen houden. De Buurtappgroep is eigenlijk een extra paar ogen en oren voor de politie.

Meedoen met een Buurtapp?

U kunt ook zelf een Buurtappgroep oprichten, bijvoorbeeld via WhatsApp, Telegram of Nextdoor. Op Buurtalarm075 vindt u deelnemersvoorwaarden en huisregels die gebruikt kunnen worden in de groep. Op deze website kunt u ook zien of er in uw wijk al een Buurtappgroep is en wie de beheerder van de groep is. Ook kunt u op Buurtalarm075 zien of uw wijk bij deze groep is aangesloten. Bent u beheerder van een Buurtappgroep? Meldt u aan via buurtpreventie@zaanstad.nl zodat u geïnformeerd kunt worden over bijvoorbeeld beheerdersbijeenkomsten.

In Zaanstad moet iedereen zich veilig kunnen voelen op straat. Helaas lukt dat niet altijd en kan iedereen te maken krijgen met intimiderend gedrag op straat. Daarom zet de gemeente Zaanstad zich met haar partners in om straatintimidatie tegen te gaan, onder andere door voorlichting te geven op scholen, het bewustzijn over straatintimidatie te vergroten en door gesprekken te voeren met daders over hun gedrag. Voorbeelden van straatintimidatie zijn sissen, fluiten, nalopen en in het nauw worden gedreven. Sommige mensen vinden het onschuldig, maar voor anderen voelt het vervelend of zelfs dreigend. Dat is dus voor iedereen anders.

Meer informatie over wat gemeente Zaanstad doet tegen straatintimidatie vindt u op deze pagina.

Effecten

U anders kleden, bepaalde straten vermijden of niet alleen naar huis durven gaan: slachtoffers van straatintimidatie passen soms hun gedrag aan. Dit komt omdat door straatintimidatie mensen, bovenal vrouwen en LHBTIQ+ personen, zich onveilig voelen op straat. Dit is natuurlijk onacceptabel. In Zaanstad moet iedereen zich veilig voelen en zich vrij kunnen bewegen.
 

Melding doen

Als u melding wilt doen van straatintimidatie, dan kunt u een e-mail sturen naar straatintimidatie@zaanstad.nl. Uw melding is belangrijk. Door uw melding krijgt de gemeente een beter beeld van straatintimidatie. Bijvoorbeeld over locaties waar veel straatintimidatie voorkomt. De gemeente kan daardoor gerichtere stappen zetten om straatintimidatie aan te pakken. Heeft u te maken gehad met zware vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling? Bel dan de politie, via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).

Samen met andere veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en (jeugd)zorginstellingen is de gemeente verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Wat de afspraken en doelen zijn, leest u in het Integraal Veiligheidsplan.