Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het risico dat een vogel een mens besmet is erg klein. Alleen als u intensief en/of langdurig contact heeft gehad met besmette dieren of dierlijke producten, dan loopt u een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Is er geen langdurig en/of intensief contact geweest, dan is er geen kans op overdracht.