Zwemmen in open water

Binnen de gemeente Zaanstad is een aantal wateren aangewezen als officiële zwemlocatie. Hier kunt u veilig zwemmen. Ook controleert de overheid (de Regionale Uitvoeringsdienst NHN) het water hier regelmatig op de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, zoals blauwalg.

De overheid houdt de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten. Daarom is het aan te raden om alleen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties te zwemmen.

Waar kan ik veilig zwemmen?

De locaties in Zaanstad waar u in openbaar water veilig mag en kan zwemmen vindt u op zwemwater.nl. Daar staat ook meer informatie over het veilig zwemmen in openbaar water en kunt u ook de zwemwaterapp downloaden.

Rijkswaterstaat heeft een filmpje gemaakt over veilig zwemmen in openbaar water.

Waar kan ik beter niet zwemmen?

Op andere plekken in natuurwater zwemmen raadt de gemeente Zaanstad sterk af. Denk daarbij aan de Zaan, de Gouw en de Nauernasche Vaart. Het zwemwater wordt hier niet gecontroleerd en bovendien is er vaak (veel) scheepvaartverkeer. Het is niet veilig om hier te zwemmen.

Op sommige plekken in Zaanstad is het verboden om te zwemmen. Zo mag u niet zwemmen in de vaargeulen van de Zaanse wateren. Dit is te gevaarlijk. Het is voor schippers bijna onmogelijk om zwemmers te zien. Vrachtschepen hebben tot ongeveer 350 meter voor het schip géén zicht op het wateroppervlak en veroorzaken een sterke zuiging. Als u toch gaat zwemmen op een verboden plek, dan kunt u een boete krijgen van € 140,-.

Op deze plekken is het verboden om te zwemmen:

  • in de vaargeulen
  • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen
  • in de buurt van een brug of sluis of gemaal
  • op de routes van de veerponten
  • in en rond havens

Aan de kades hangen trappetjes. Deze zijn geplaatst zodat mensen die in het water vallen er makkelijk uit kunnen klimmen.

Meer informatie over varen en veiligheid op het water vindt u via varendoejesamen.nl of op vaarregels.

De locaties in Zaanstad waar u in openbaar water veilig mag en kan  zwemmen vindt u op zwemwater.nl. Hier kunt u ook een actuele app downloaden.