Zaans Bodemloket

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De meeste locaties en graafwerkzaamheden vallen hieronder. Echter een aantal bodemlocaties valt nog onder Overgangsrecht Wet bodembescherming. Voor (graaf)werkzaamheden op deze locaties gelden nog de oude regels. Wilt u weten onder welk wettelijk kader de bodemlocatie valt? In de kaartlagen locatie, verontreinigingscontour, saneringscontour en zorgmaatregel is het veld Wettelijk Kader toegevoegd. Is dit veld nog leeg, dan kan aangevraagd worden onder welk wettelijk kader die bodemlocatie valt. Dit kan door contact met ons op te nemen. Vermeld hierbij altijd de locatiecode.

Bij Veelgestelde vragen vindt u meer informatie over de Bodem in de Omgevingswet.

Zaanse Bodemloket

De Zaanse bodem is op veel plekken vervuild. De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden ter wereld. Zaanstad is tot op de dag van vandaag een belangrijke industriestad. Zaanstad heeft eeuwen van activiteit in hun sporen achtergelaten in de bodem. De ernst van de bodemvervuiling verschilt. Bij onderzoeken of werkzaamheden in de bodem is er een kans dat we vervuiling vinden. Soms is er daarbij sprake van risico’s voor de gezondheid, dan maken we de bodem schoon.

We kiezen steeds meer voor het beheren van de vervuiling. In plaats van alle vervuiling op te ruimen, zorgen we ervoor dat we de risico’s tot een minimum beperken. We voorkomen direct contact met de bodemverontreiniging en we vervangen de bovenste laag met schone grond.

Er zijn verschillende aanleidingen waarom het handig is om de bodemkwaliteit te weten. Bijvoorbeeld bij:

  • de aan- of verkoop van een woning, gebouw of grond
  • bouwplannen
  • funderingsherstel
  • graafwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een riolering

We bepalen de bodemkwaliteit in een bodemonderzoek. De eerste stap van een goed bodemonderzoek is het historisch onderzoek. Het adviesbureau bekijkt welke informatie er al bekend is over de bodem. Is de bodem al eerder onderzocht? Hebben er bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden? En zo ja, zijn deze activiteiten nog steeds aanwezig ?

Er is al veel informatie bekend. U kunt deze vinden op deze webpagina’s over bodem. Op diverse kaarten kunt u informatie vinden over de bodemkwaliteit en bodembedreigende activiteiten in Zaanstad. U kunt dan zoeken op adres en inzoomen naar de gewenste plek op de kaart.

Tot slot

Deze website bevat alleen informatie die bij de gemeente Zaanstad bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan, kan niet met zekerheid gezegd worden dat de grond schoon is. Andersom wijzen historisch verdachte activiteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet een adviesbureau de bodem onderzoeken.

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat de bodemkwaliteit op korte afstand kan verschillen. Vanwege verschil in bodemgebruik en ophoogmateriaal in het verleden kan op een naastgelegen perceel een andere bodemkwaliteit voorkomen.

 De inhoud van de kaarten hebben we met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid eventueel aanwezige fouten of gebreken te herstellen.

Veelgestelde vragen

Op zoek naar de veelgestelde vragen over bodem?