Parkeerboete

In Zaanstad zijn gebieden waar u moet betalen om een voertuig te parkeren. De gemeente controleert of u voor het parkeren betaalt. Dit doet de gemeente met een scanvoertuig.

U kunt een parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting) krijgen, als u niet of te weinig parkeergeld heeft betaald. U ontvangt binnen een aantal weken een brief (naheffingsaanslag). Bent u het niet eens met de parkeerboete? Maak dan bezwaar met de knop hieronder.

De afdeling Straattoezicht controleert op verkeersovertredingen. Als u een verkeersovertreding begaat, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. U kunt een boete krijgen voor bijvoorbeeld:

  • Parkeren op een betaald parkeerplaats zonder te betalen of te weinig te betalen (geldt ook voor brommobielen).
  • Parkeren waar een parkeerverbod geldt.
  • Parkeren buiten parkeervakken.
  • Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen.
  • Het veroorzaken van een gevaarlijke parkeersituatie.

U ontvangt geen parkeerbon meer. Als u het niet eens bent met de boete, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente of bij het CJIB.

U kunt vaak een foto opvragen van de situatie.

Wilt u de foto’s aanvragen van de bekeuring foutparkeren of van de Busbrug? Dat kan via Aanvragen foto(s) boete/Busbrug. Heeft u geen CJIB-nummer, dan kunt u hier 0000 invullen. U kunt alleen een foto opvragen van een overtreding die op uw naam staat. U kunt dus niet voor iemand anders een foto opvragen.

Ook het Centraal Justitieel Incassobureau kan u een boete opleggen, bijvoorbeeld als u over de Busbrug hebt gereden op een tijdstip dat dat niet mocht. De afhandeling gaat dan via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB stuurt de eigenaar van het voertuig een acceptgiro. Na ontvangst van de acceptgiro kunt u informatie opvragen bij het CJIB. Ook kunt u bij het CJIB bezwaar indienen tegen de boete.

Als u fout heeft geparkeerd, dan kunt u ook een waarschuwing krijgen. Afdeling Straattoezicht plaatst dan een kaartje ‘waarschuwing fout parkeren’ achter de ruitenwisser. Een waarschuwing houdt in dat u geregistreerd wordt. Als u de volgende keer weer fout parkeert, dan krijgt u een boete.

Als uw auto/caravan/aanhanger/brommobiel is weggesleept, kunt u contact opnemen met Hoogwout Berging BV. Voor het wegslepen worden kosten berekend: € 275,-. U betaalt € 15,- per dag dat uw auto, caravan of aanhangwagen bij het bergingsbedrijf staat. Grotere voertuigen vallen onder een hoger tarief. Komt u uw voertuig halen, dan moet u alle kosten betalen voor u het voertuig mee krijgt. U kunt de kosten alleen met pin betalen.

Het kan zijn, dat als u bij uw voertuig komt, de sleepwagen al gebeld is om uw voertuig weg te slepen. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om uw voertuig mee te nemen tegen betaling van de voorrijkosten van € 100,-. Deze kosten kunt u ook alleen met uw pinpas betalen. Dit geldt ook voor de situaties dat de sleepwagen nog niet ter plaatse is gekomen maar wel al is uitgereden.

Een parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelastingen) kost: € 72,65

Als u overlast heeft van geparkeerde auto’s kunt u dit doorgeven via onze website. Bij ernstige overlast of een verkeersgevaarlijke situatie wordt er meteen ingegrepen. De gemeente Zaanstad heeft een terughoudend wegsleepbeleid, dit betekent dat er alleen weggesleept wordt in uiterste noodzaak. Bij afwezigheid van afdeling Straattoezicht (buiten kantooruren en in het weekend) moet u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Er wordt niet ingegrepen op particulier terrein.