Huiselijk geweld

Voelt u zich onveilig? Bent u bang voor uw partner? Of wordt er thuis gescholden of met spullen gegooid? Dan kunt u te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Praat erover of zoek hulp. Voor uzelf of een ander. Geweld is niet normaal en hoeft u niet te accepteren.

Kom in actie

  • Ga in gesprek met mensen om u heen, een familielid, een vriend of vriendin, de buren of iemand op school of op uw werk.
  • Zoek hulp en ondersteuning bij het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong of de huisarts.
  • Bel of chat gratis en anoniem met Veilig Thuis: 0800 – 2000. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

Is er sprake van een directe onveilige situatie? Bel dan de politie op telefoonnummer 112.