JOGG

Wij stimuleren, faciliteren en verbinden professionals, vrijwilligers, bewoners en het bedrijfsleven om vanuit hun rol bij te dragen aan een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Meer informatie over de Zaanse aanpak vindt u op deze pagina. Meer informatie over wat JOGG is vindt u op de landelijk website.

JOGG is een integrale aanpak in de wijk die, samen met jou, een gezonde omgeving creëert. Waarin een gezonde leefstijl normaal is en de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Onze rol hierin is inspireren, faciliteren en verbinden. Hoe realiseert Team JOGG-Zaanstad dat met haar partners?

 • Met de vier themacampagnes Groente… zet je tanden erin! Gratis bewegen, gewoon doen! DrinkWater en Slaap lekker! maken we gezond weer aantrekkelijk voor kinderen.
 • Voor ouders en kinderen heeft JOGG-Zaanstad materialen en biedt samen met GGD Zaanstreek-Waterland bijvoorbeeld gratis cursussen aan, zoals ZaansFit
 • Op basischolen, middelbare scholen en kinderopvang is meer aandacht voor voeding, beweging en sociaal welbevinden.
 • JOGG-Zaanstad werkt samen met tal van Zaanse activiteiten zoals ZaansFit en de Zaanse Zomerschool
 • Professionals in zorg, sport, welzijn en onderwijs en lokale partijen worden in vier Zaanse gezondheidsnetwerken verbonden, met als doel dat Zaanse kinderen en ouders een gezonde leefstijl ontdekken en zelf de regie nemen om dit te bereiken
 • Professionals kunnen advies vragen aan of doorverwijzen naar Centrale Zorgverleners: centralezorgverlener@ggdzw.nl. Dit zijn jeugd-verpleegkundigen en pedagogen van GGD Zaanstreek-Waterland die een centrale rol hebben in de aanpak van overgewicht
 • We werken landelijk samen aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. dat doen we middels de domein overstijgende aanpak Kind naar gezonder gewicht.
 • Wij bieden professionals kosteloos de training ‘In gesprek over een Gezonde leefstijl’ aan. Met deze training leren zij o.a. hoe je het gesprek aangaat over gezonde leefstijl en wat hun rol en die van andere professionals in de ketenaanpak is. Deelnemen? Bel of mail de projectcoördinator: 06-10040755 / info@joggzaanstad.nl
 • Door de gemeente Zaanstad wordt gewerkt aan de optimalisatie van sport- en speelfaciliteiten in de wijken. Hiermee wordt dagelijks bewegen (wandelen en fietsen), buiten spelen en ontmoeten gestimuleerd.
 • We denken graag mee met wijkbewoners en professionals om zelf een gezonde activiteit te organiseren. En zoeken waar nodig samen naar subsidies.
 • We ondersteunen het project Gezond Opgroeien in onze buurgemeenten, dat gebaseerd is op de JOGG-aanpak.
 • Ook werken we samen mee aan het project Kansrijke Start, waarin we extra aandacht hebben voor zwangeren en de 1e 1000 dagen van het(on)geboren kind.
 • Lees hier de evaluatie van de Centrale zorgverleners en de cijfers van de ZaansFit cursussen.

GRATIS groente en fruit

Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert jongeren samen groente en fruit te eten in de  klas! Inschrijving  is altijd in september.

Gezonde School subsidie 

Wil je Gezonde School worden? Ontvang eenmalig ruim €750 stimuleringsbudget en vraag om ondersteuning bij de GGD via gezondeschool@ggdzw.nl.

Jong Leren Eten

In september kunnen po, vo-en mbo scholen landelijk subsidie aanvragen voor o.a. moestuinactiviteiten, excursies, gastlessen en kooklessen voor max. €2.000. Check de info op de subsidiepagina van Jong Leren Eten, met de matrix voor alle opties en het aanbod in Zaanstreek.

Subsidieverstrekkers

T 075-651 9225 E info@joggzaanstad.nl / centralezorgverlener@ggdzw.nl Vurehout 2, 1507 EC Zaandam