Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 

De gemeente Zaanstad heeft een collectieve zorgverzekering met afspraken over de premies van de zorgverzekering bij Univé en Zilveren Kruis. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.
Er zijn verschillende pakketten. U kiest altijd de zorg die bij u past. Als u deze verzekering afsluit, dan ontvangt u een korting op uw premie.

Bent u niet verzekerd via Univé of het Zilveren Kruis? Dan kunt u aan het einde van het jaar de collectieve zorgverzekering aanvragen. Dit kan vanaf november. Bent u al verzekerd via Univé of het Zilveren Kruis? Dan kunt u over het gehele jaar de collectieve zorgverzekering aanvragen.

U mag alleen overstappen van zorgverzekeraar als u geen betalingsachterstand heeft bij uw huidige zorgverzekeraar.

De verwerking van uw aanvraag kan 8 weken duren. Totdat de nieuwe verzekering is toegekend blijft uw oude verzekering lopen.

Woont u in de gemeente Zaanstad? Dan komt voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. U hebt een laag inkomen als het netto gezamenlijk inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner lager is dan de bedragen op de pagina Inkomens- en vermogensgrens.

 

De voordelen van de collectieve zorgverzekering zijn:

  • U betaalt bij de collectieve zorgverzekering van Univé Compleet iets meer premie, maar u hoeft niet meer uw eigen risico te betalen.
  • Bij Zilveren Kruis betaalt u de kosten voor het eigen risico eerst zelf aan Zilveren Kruis. Zilveren Kruis stuurt 1 keer per maand de lijst van alle betalingen door naar de Gemeente Zaanstad. Daarna betaalt de gemeente Zaanstad het bedrag ongeveer een maand later aan u terug.
  • U krijg korting op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering.
  • U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere fysiotherapie, brillen, lenzen en alternatieve geneeswijzen. De vergoeding is afhankelijk van het pakket dat u kiest.
  • Er is geen medische keuring nodig.
  • Kiest u voor Zilveren Kruis Optimaal aanvullend 3 of Univé Compleet? Dan wordt de eigen bijdrage van de WMO voor maximaal € 375 per jaar vergoed. De eigen bijdrage WLZ wordt bij Zilveren Kruis Optimaal 3 vergoed

Heeft u vragen over de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden?
Neem dan contact op met de klantenservice uw zorgverzekeraar.
Univé is bereikbaar via telefoonnummer: 072 527 7595
Zilveren Kruis is bereikbaar via telefoonnummer: 071 751 00 52

Heeft u vragen over het indienen van de aanvraag?
Dan kunt u bellen met de met Bureau Minimaregelingen via het telefoonnummer: 033 303 54 07.
De openingstijden van Bureau Minimaregelingen zijn: maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 15:00 uur.

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Zaanstad via het telefoonnummer 14 075.

Toch liever een persoonlijk gesprek? Of vindt u het aanvragen lastig?
De gemeente organiseert samen met Gezond Verzekerd een aantal inloopspreekuren. Hier kunt u terecht voor vragen en advies over de verschillende pakketten. Een afspraak maken is niet nodig.

De inloopspreekuren voor het verzekeringsjaar 2025 zijn in december 2024. De data maken we later bekend.