Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgt u voor iemand die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger. Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt.

Bij mantelzorg kan het gaan om de zorg voor een partner, ouder, kind, familielid, of soms buren of een vriend. Denk daarbij aan allerlei soorten hulp en zorg, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, administratieve taken, toezicht en emotionele steun. Dit zijn meestal taken die dagelijks terugkomen.

U hoeft het niet alleen te doen

Het Sociaal Wijkteam is in Zaanstad de plek om informatie, advies en ondersteuning te krijgen. Dat kan voor uw naaste zijn of voor uzelf. Onze wens is dat u de zorg zo kunt organiseren dat uw naaste goede zorg krijgt en u zelf niet over uw eigen grenzen gaat.