Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV)

Het Aanvullend Openbaar Vervoer in de Zaanstreek is er voor mensen in Zaanstad die moeite hebben met bewegen en daardoor niet met de fiets, bus of trein kunnen. Dit vervoer is voor als u familie wilt bezoeken, vrienden wilt zien of mee wilt doen aan sociale activiteiten. U kunt er dus niet mee naar het ziekenhuis of de tandarts.

Aanvragen

 • Om te reizen met het AOV, heeft u een speciale AOV Vervoerspas nodig.
 • Deze vervoerspas vraagt u aan bij het Sociaal Wijkteam.
 • Met de vervoerspas kunt u tot 25 kilometer van uw huis reizen.
 • Als het nodig is, mag er iemand met u mee om te helpen.

Pas aanvragen of meer informatie? Neem hiervoor contact op met het Sociaal Wijkteam in uw buurt.

Het bedrijf Noot Personenvervoer verzorgt het AOV-vervoer. Noot Personenvervoer haalt en brengt u met de taxi van deur tot deur. Van deur tot deur betekent: vanaf de deur van de woning, de deur van de bestemming of de centrale ingang bij een wooncomplex (zoals een flat).

Hoe een rit reserveren?

 • Belt u met Noot personenvervoer: 075 – 25 00 002
 • Of reserveer online:

  • via uw persoonlijke pagina op AVZaanstreek.nl of
  • via de app, deze vindt u in de appstores van iOS en Android, onder de naam AVZAANSTREEK.

Wanneer een rit aanvragen?

U kunt al ver van tevoren bellen om te reserveren. Maar als dit nodig is, kunt u ook op dezelfde dag bellen. U belt dan minimaal 1 uur van tevoren.

Welke gegevens zijn er nodig om te reserveren?

Om uw rit te reserveren, heeft de telefonist de volgende gegevens nodig:

 • uw naam
 • pasnummer van uw vervoerspas
 • de dag, datum en tijdstip waarop u wilt reizen
 • adres waar ze u ophalen
 • adres waar u naartoe wilt
 • aantal personen waarvoor u de rit boekt
 • of u met meerdere pashouders gezamenlijk wilt reizen
 • of er een begeleider met u meereist
 • of u een rolstoel, rollator of scootmobiel meeneemt.

De telefoniste herhaalt de ritgegevens en vertelt u de ritprijs.

 

Maximaal 25 kilometer per rit

Per rit mag u maximaal 25 kilometer rond uw woonadres reizen voor een lagere prijs.

Is de rit verder dan de 25 kilometer vanaf uw woonadres, dan kunt u kiezen voor:
–   verder reizen met Noot tegen betaling van het commercieel tarief
–   verder reizen met Valys
–   verder reizen met het openbaar vervoer

Maximaal 1500 kilometer per jaar

Per jaar mag u maximaal 1500 km reizen met het AOV (van 1 januari tot en met 31 december). 

Ontvangt u later in het jaar uw vervoerspas? Dan krijgt u de 1.500 kilometer naar rato. Naar rato betekent de verhouding tussen het aantal maanden van het kalenderjaar die nog over zijn en het maximaal aantal kilometers. Als u bijvoorbeeld op 1 juli (halverwege het jaar) de vervoerspas krijgt, dan kunt u in dat jaar maximaal nog 750 kilometer reizen.

 • Per rit betaalt u het aantal kilometers plus een opstaptarief (opstaptarief + km x afstand = ritprijs).
 • U betaalt een prijs per kilometer. De actuele tarieven vindt u op de website van Aanvullend Openbaar Vervoer Zaanstreek.
 • U betaalt contant bij de chauffeur of met automatische incasso.
  • Wilt u per automatische incasso betalen?
   • Stuur dan het volledig ingevulde en ondertekend machtigingsformulier naar Noot.
   • Het machtigingsformulier vindt u bij de brief die u ontvangen heeft of kunt u opvragen bij Noot Personenvervoer.

Geef het zo snel mogelijk door als u toch niet wilt reizen. Doe dit uiterlijk een uur van tevoren door te bellen met:

 • Noot personenvervoer: 075 – 25 00 002

Heeft u begeleiding nodig bij het AOV? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam in uw buurt.

Kunt u geen gebruik maken van het AOV? Dan is er nog een andere optie: het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).

 • Het CVV is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Zaanstad waar het Openbaar Vervoer beperkt beschikbaar is.
 • Het CVV is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Noot personenvervoer verzorgt het CVV.

Meer informatie vindt u via:

 • Valys is vervoer buiten de regio. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres.
 • Als u een fysieke beperking hebt, dan kunt u een Valys-pas aanvragen.
 • Het vervoer per Valys is te gebruiken voor sociale bezoeken, zoals familiebezoek en bezoek aan musea.
 • Met Valys krijgt u vervoer voor een goede prijs.

Meer informatie vindt u op de website van Valys.

Voorwaarden om een Valys-pas aan te vragen:

 • U heeft een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op AOV-vervoer.
 • U heeft een bewijs van de gemeente dat u een rolstoel of scootmobiel hebt.
 • U heeft een gehandicaptenparkeerkaart.
 • U heeft een AOV-Begeleiderskaart.

Neem telefonisch contact op met de gemeente als u:

 • Uw pas kwijt bent of uw pas gestolen of kapot is. Een nieuwe pas wordt binnen 10 werkdagen toegestuurd.
 • Een rollator of een ander hulpmiddel gebruikt dat u nog niet had toen uw situatie werd beoordeeld.
 • U een nieuw telefoonnummer of andere wijziging heeft.

Klacht indienen bij Noot

Als u een klacht of suggestie heeft over de dienstverlening van Noot, dan kunt u dit rechtstreeks aan hen doorgeven:

 • Door te bellen naar: 075 – 25 00 002.
 • Door een e-mail te sturen naar: klantenservice@noot.nl
 • Per post via het adres:
  Noot Personenvervoer
  afdeling Kwaliteitszorg
  Horaplantsoen 2
  6717 LT Ede

Noot zorgt binnen 5 werkdagen voor afhandeling van de klacht. Afhandeling van de klacht kan digitale, schriftelijke of telefonische gebeuren.

Wat als uw klacht door Noot niet naar tevredenheid is opgelost?

 

Klacht bij de gemeente

Als u een klacht heeft ingediend bij de AOV-vervoerder en de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u online een klacht indienen bij de gemeente.

Ombudsman

Als u een klacht heeft ingediend bij Noot en de gemeente en deze zijn niet goed afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool:

 • Door te bellen naar: 020-625 9999 op werkdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
 • Door een e-mail te sturen naar: info@ombudsmanmetropool.nl
 • Per post via het adres:
  Ombudsman Metropool Amsterdam
  Postbus 2119
  1000 CC Amsterdam
 • Naar het maandelijkse inloopspreekuur komen in het stadhuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam (direct ten oosten van het station). Dit spreekuur vindt plaats op iedere eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur.

Kijk voor meer informatie op Ombudsman Metropool Amsterdam.

Geschillencommissie Taxivervoer

Ook kunt u de Geschillencommissie Taxivervoer benaderen  per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Let op: de geschillencommissie is niet gratis.

Een geschil wordt alleen in behandeling genomen, als u de klacht eerst aan de vervoerder heeft voorgelegd.