Persoonsgebonden Budget (pgb)

Als u vanuit de Wmo of de Jeugdwet hulp of ondersteuning krijgt, dan kunt u dit in de vorm van een persoonsgebonden budget(pgb) krijgen. Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. U bepaalt zelf:

  • wie u helpt
  • wanneer iemand u helpt
  • wat nodig is om tot een goed resultaat te komen

Sociale Verzekeringsbank

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. Alle informatie over PGB vindt op de website van de SVB.

Pgb voor Wmo

Met het pgb budget koopt de budgethouder zelf de Wmo ondersteuning in. Dit kan door iemand in te schakelen  vanuit het sociale netwerk (informele hulp) of door het inschakelen van professionals (formele hulp). Professionals zijn in dienst van een instelling of werken zelfstandig (zzp). Alle tarieven voor pgb zijn gebaseerd op prijzen die de gemeenten heeft afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. 

Een pgb en de hoogte van het pgb budget Wmo kunt u opvragen bij het Sociaal Wijkteam.

Pgb voor kinderen tot 18 jaar

De gemeente maakt onderscheid tussen professionele en niet-professionele hulp. U kunt ook mensen uit uw omgeving en andere niet-professionals als hulp voor uw kind inhuren. Het inkopen van deze zogenaamde niet-professionele hulp is alleen toegestaan bij begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Voor niet-professionele hulp geldt een standaard maximum tarief. U kunt een pgb aanvragen bij het Jeugdteam.

Belangenvereniging PerSaldo

PerSaldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Meer informatie kunt u vinden op de website van PerSaldo.