Het Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam helpt u met vragen over welzijn, zorg, werk, inkomen, wonen en gezinsrelaties. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het huishouden, financiële problemen, mantelzorg of problemen in het sociale leven, zoals eenzaamheid? Of maakt u zich zorgen over een buur of een kennis? Dan kunt u terecht bij een Sociaal Wijkteam. U vindt een Sociaal Wijkteam dichtbij, in uw eigen buurt.

Crisissituatie

 • Zit u in een crisissituatie? Bijvoorbeeld een snel dreigende ontruiming, een energie- of waterafsluiting of problemen thuis. Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.
 • Bij huiselijk geweld kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. Bel het landelijke telefoonnummer: 0800-2000. Zo komt u in contact met het meldpunt bij u in de buurt. Het telefoonnummer is gratis en dag en nacht bereikbaar.

De bescherming van gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ook voor de gemeente Zaanstad geldt. De door u gegeven persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de gemeente Zaanstad. Als voor de behandeling van uw dossier andere organisaties uw gegevens nodig hebben, geeft de gemeente die gegevens alleen met uw toestemming. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van anderen die door middel van links met de website verbonden zijn.

Bescherming gegevens en privacy

Voor uw privacy bij de gemeente, het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam, wordt volgens de volgende hoofdregels gehandeld:

 • Uw vraag staat voorop: alleen de (persoons)gegevens die nodig zijn om u te ondersteunen worden gebruikt.
 • Wij handelen transparant: alles gebeurt in overleg en u komt te weten wanneer uw gegevens worden gebruikt.

Gegevens geven

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft de gemeente, het Sociaal Wijkteam of het Jeugdteam uw gegevens nodig zodat zij inzicht krijgen in uw situatie. De gegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer dat nodig is op basis van de wet of het algemeen belang. Ook moet vooraf het doel van de verwerking zijn bepaald. De medewerker moet u vertellen welke gegevens verwerkt worden en waarom.

Gegevens opvragen en inzien

De medewerker vraagt alleen gegevens op die te maken hebben met uw vraag. Welke gegevens dit zijn, is dus afhankelijk van uw vraag. Ook wordt bekeken of de gegevens opgevraagd mogen worden volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wetten die op u van toepassing zijn (zoals de Wmo of de Participatiewet). Als dat mag, wordt bekeken of de gegevens nodig zijn om uw vraag op te lossen. Misschien kan er met minder of geen gegevens ook een goed beeld van uw situatie worden geschetst. Zo min mogelijk mensen kunnen uw gegevens inzien. Uw contactpersoon bij het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam kan uw gegevens zien. Dit is nodig omdat de contactpersoon uw situatie moet beoordelen. Ook kan het zijn dat er andere specialisten bij uw zaak betrokken zijn. Zij mogen alleen de voor hen bedoelde gegevens in het dossier inzien en niet uw hele dossier. De gemeente Zaanstad regelt de administratieve afhandeling van uw vraag en zal de hiervoor noodzakelijke informatie krijgen.

Gegevens verwerken

Uw gegevens worden verwerkt vanaf het moment dat u zich bij de gemeente, het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam meldt met een vraag tot het moment dat u geholpen bent en u zelfstandig weer verder kunt. Dit houdt in dat uw gegevens opgevraagd, vastgelegd, verbeterd en gedeeld kunnen worden. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is. Er wordt, in overleg met u, een dossier gevormd met de informatie die u aan het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam heeft verstrekt. In dit dossier komt alleen die informatie te staan die betrekking heeft op uw vraag. Bij de verwerking speelt daarnaast steeds de vraag of het verwerken van al die gegevens wel noodzakelijk is voor het doel en of het doel ook op een andere manier kan worden bereikt.

Betrokken personen

Wie er betrokken zijn bij uw vraag hangt af van de vraag die u hebt. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk mensen bij uw vraag betrokken zijn. Er is in ieder geval 1 contactpersoon van het team bij uw vraag betrokken. Deze contactpersoon beoordeelt of het nodig is om anderen bij uw situatie te betrekken. In dat geval worden deze personen geïnformeerd over uw vraag en wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Een voorbeeld van een ander persoon is iemand vanuit de specialistische zorg.

Open zijn over uw situatie

Om de samenwerking goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u open bent over uw situatie en dat u inzicht geeft in de gegevens die de medewerker nodig heeft. Alle aanvragen worden uiterlijk binnen 6 weken in behandeling genomen. Als u een spoedsituatie heeft, wordt u eerder geholpen.

Ondertekenen

Als er voor u of uw gezin een ondersteuningsplan wordt gemaakt, wordt dit plan veel met u besproken. Wanneer alles duidelijk is en u hiermee akkoord gaat, ondertekent u het plan.

Rechten

U hebt recht:

 • op begrijpelijke en makkelijke toegang tot informatie.
 • op inzage van uw gegevens. Daarin staat bijvoorbeeld ook het doel van de verwerking opgenomen, maar ook wie eventueel uw gegevens ontvangt en wat de bewaartermijn is.
 • op beperking van de verwerking van uw gegevens. Wanneer gegevens van u zijn opgeslagen worden deze gecategoriseerd om verdere toekomstige verwerking te beperken.
 • om uw gegevens aan te passen, te corrigeren en/of uw gegevens te verwijderen als deze feitelijk onjuist zijn.
 • op het intrekken van uw aanvraag en het verwijderen van uw gegevens als er nog geen administratie is ontstaan.
 • op bezwaar wanneer een bestuursorgaan een besluit neemt over een verzoek (bijvoorbeeld een inzageverzoek) van u.

Eerst klacht indienen bij het Sociaal Wijkteam zelf

Heeft u een klacht over een Sociaal Wijkteam? U kunt deze klacht eerst direct indienen bij uw consulent of de teamleider van uw consulent. Of dien online een klacht in bij het Sociaal Wijkteam. De teamleider van het Sociaal Wijkteam bespreekt de klacht met u en handelt deze af.

online klacht indienen bij het Sociaal Wijkteam

Klacht indienen bij de gemeente

Heeft u een klacht ingediend bij het Sociaal Wijkteam, maar bent u niet tevreden over hoe de klacht is opgelost? Dan kunt u hieronder een klacht indienen bij de gemeente. Geef bij de beschrijving van uw klacht het zaaknummer van uw eerdere klacht door en een korte beschrijving van de klachtbehandeling bij het Sociaal Wijkteam.

online klacht indienen bij de gemeente

Ombudsman

Heeft u eerst een klacht ingediend bij het Sociaal Wijkteam en daarna bij de gemeente en bent u toch nog niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam.

U kunt een brief of mail schrijven naar:

 • Ombudsman Metropool Amsterdam
  Postbus 2119
  1000 CC Amsterdam
  Mailadres:: info@ombudsmanmetropool.nl
  Telefoonnummer: 020 625 9999 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)

U kunt ook het maandelijkse inloopspreekuur bezoeken in het stadhuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 in Zaandam (direct ten oosten van het station). Dit spreekuur is iedere 1e donderdag van de maand tussen 16.00 en 18.00 uur.