Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige (IOAZ)

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Mogelijk komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Aanvragen

 • Levert uw bedrijf onvoldoende op om van te leven? Misschien heeft u dan recht op een IOAZ-uitkering. Bekijk hieronder de voorwaarden.
 • Vraag de IOAZ-uitkering aan, vóórdat u stopt met uw bedrijf en u zich uitschrijft bij de KvK.
 • Voor het aanvragen van een uitkering op basis van de IOAZ kunt u het contactformulier invullen. Een casemanager neemt contact met u op om de aanmelding te bespreken en eventueel een afspraak te maken.

U kunt een IOAZ-uitkering in deze gemeente krijgen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 • U woont binnen de gemeente Zaanstad, Oostzaan of Wormerland en staat daar ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
 • U heeft de laatste 10 jaar gewerkt zonder tussendoor te stoppen. De laatste 3 jaar als zelfstandige. En daarvoor 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U heeft elk jaar minstens 1.225 uur in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is ongeveer 24 uur per week.
 • Als uw partner ook zelfstandige is, kan hij of zij ook IOAZ krijgen. Dat kan als hij of zij 55 jaar of ouder is, maar nog geen AOW krijgt. Uw partner moet dan ook minstens 525 uur per jaar meehelpen in het bedrijf.
 • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar gemiddeld lager dan wat u minimaal met IOAZ zou krijgen. Andere inkomsten tellen ook mee. Als uw partner helpt in het bedrijf en meer dan €5.000 verdient of een deel van de winst krijgt, telt dit ook mee. Inkomen zoals loon of WW van uw partner telt niet mee.
 • U denkt dat u in de toekomst minder dan €27.597 per jaar gaat verdienen. De gemeente gaat dit controleren.
 • Na het stoppen van uw bedrijf zal uw inkomen per maand lager zijn dan wat u minimaal nodig heeft volgens de regels. Voordat u stopt met uw bedrijf moet u de IOAZ-uitkering aanvragen. Nadat u dit heeft aangevraagd, moet u binnen 18 maanden stoppen met uw bedrijf. U krijgt pas IOAZ nadat het bedrijf is gestopt.
 • U mag niet te veel geld of pensioen hebben. Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering kijkt men naar een deel van uw geld en pensioen. Een bedrijfspensioen telt helemaal mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld, telt niet helemaal mee. Een eigen huis wordt ook als geld gezien.

U leest meer over de hoogte van de IOAZ-uitkering, inkomensgrenzen en vermogensgrenzen op de website van de Rijksoverheid.

Voor het aanvragen van een IOAZ-uitkering heeft u deze gegevens nodig van uzelf en uw huisgenoten (bijvoorbeeld uw partner, minderjarige kinderen of andere huisgenoten):

 • volledige naam, geboortedatum, burgerservicenummer en nationaliteit;
 • DigiD van u en uw eventuele partner;
 • een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
 • een rechtsgeldige verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave);
 • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van schulden);
 • hoogte van hypotheek of huur;
 • begin- en (mogelijke) einddatum van uw werk bij uw laatste werkgever;
 • bankrekeningnummer(s) en het saldo van de bankrekeningen.

Meestal weet u binnen maximaal 8 weken of u de uitkering krijgt. Soms hebben we meer tijd nodig. Dan kan het tot 8 weken langer duren. U krijgt de beslissing met de post. Als het nodig is, sturen we u ook een advies van de bedrijfsadviseur.