Verhuizen naar een seniorenwoning

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, kunt u ervoor kiezen om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat uw huidige woning te groot is, omdat u de trap niet meer kunt gebruiken of aanpassingen mogelijk te duur zijn in uw huis. Dan kan de informatie hieronder handig voor u zijn.

De gemeente Zaanstad heeft een ruim aanbod van wooncomplexen met senioren-, aanleun en zorgwoningen. Als u een indicatie hebt voor een aanleunwoning kunt u via Woningnet reageren op de aanleunwoningen. U krijgt dan voorrang op deze woningen.

Brochure Woningen voor Senioren

In de brochure Woningen voor Senioren vindt u een ruim overzicht met senioren-, aanleun en zorgwoningen in Zaanstad. U vindt bij ieder complex een foto, een beschrijving en een plattegrond. Bekijk ook de brochures aanleunwoningcomplexen of zorgwoningcomplexen in Zaanstad.

De brochures zijn gemaakt in 2022 en 2023, sindsdien zijn er wat dingen veranderd. Zo zijn de huurprijzen verhoogd en is de 65+ Verhuisvoordeel regeling verlengd. Wilt u weten wat de huidige huurprijs is van een complex? Neem dan contact op met de corporatie. De contactgegevens van de corporaties vindt u achterin de brochure.

Bekijk hier alle locaties via Google maps.

Bent u 65 jaar of ouder en denkt u er wel eens over om te verhuizen naar een woning die beter past bij uw omstandigheden? De regeling 65+ Verhuisvoordeel kan u hierbij helpen. 

Sinds 1 juli 2021 krijgen senioren voorrang op gelijkvloerse sociale huurwoningen. Ze nemen daarbij hun ‘oude’ huur mee en krijgen een verhuissubsidie. De regeling loopt door tot 1 januari 2025.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling 65+ verhuisvoordeel.

Vindt u het lastig om de stap te nemen om te verhuizen? Het Sociaal Wijkteam kan met u meedenken wat passend is in uw situatie. Of u kunt een Vrijwillige Ouderen Adviseur vragen om u te ondersteunen bij een inschrijving bij WoningNet of een woningcorporatie . 

Hulp van het Sociaal Wijkteam

Het Sociaal Wijkteam denkt mee over wat passend is in uw situatie. Zij kunnen bekijken of het in uw situatie mogelijk is een maatwerkvoorziening vanuit de WMO te regelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om helpen bij verhuizen naar een aanleunwoning, zorgwoning of GEB-woning (GEB staat voor Geringe Ergonomische Beperking). Het Sociaal Wijkteam helpt ook bij het gebruik van de site van WoningNet.

Hulp van een Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’S)

Een onafhankelijke cliëntondersteuner van de VOA’s helpt ouderen op gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Hij of zij kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij een inschrijving bij WoningNet of een woningcorporatie. Kunt u niet langer thuis blijven wonen en is verhuizing naar een zorg- of aanleunwoning voor u de beste oplossing? Dan kan een VOA u helpen bij de aanvraag hiervan bij het Sociaal Wijkteam. De adviseur bereidt dan het gesprek met het Sociaal Wijkteam met u voor en kan u, als u dat wil, terzijde staan. 

Contactgegevens:
Coördinator: Ada Wechgelaar
Telefoon: 06 282 33 933
Postadres: Secretariaat KBO Zaandam, Veldbloemenweg 46, 1508 WV Zaandam (Geen bezoekadres)

U moet ingeschreven zijn bij WoningNet.nl om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Op WoningNet.nl vindt u het aanbod van sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam (SRA). Daar is Zaanstad onderdeel van.

Heeft u een sociale huurwoning? Dan kunt u bij uw verhuurder (woningcorporatie) vragen welke mogelijkheden er zijn om te verhuizen. Kijk op de site van ZVHParteonRochdaleWoonzorg NederlandEigen haard of WormerWonen.

Voor koopwoningen kunt een makelaar naar keuze zoeken. Daarnaast kunt u bij uw bank vragen naar de mogelijkheden. U heeft een notaris nodig als u uw huis verkoopt en een ander huis koopt. De notaris stelt de (ver)koopakte op.