Achtersluispolder

De Achtersluispolder is een bedrijventerrein op de grens van Zaanstad en Amsterdam. De activiteit die er nu is op het terrein is van grote economische waarde voor Zaanstad en de regio. Dit willen we behouden. Tegelijk is er grote behoefte aan meer woningen. Daarom werken wij samen met een aantal marktpartijen en de OVZZ aan een nieuw gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder. We onderzoeken ook of een verandering naar een gemengd werk- woongebied haalbaar is. 

We werken op dit moment aan het gebiedsperspectief voor de Achtersluispolder. Deze gebiedsvisie zal verder worden uitgewerkt voor de deelgebieden. Lees meer over het Perspectief Achtersluispolder.

Raakvlakken

Er zijn een aantal ontwikkelingen die los van de bedoelde gebiedstransformatie in de Achtersluispolder plaatsvinden. Over deze zogeheten ”Raakvlakprojecten” is op deze pagina meer informatie terug te vinden.

Aanpak Thorbeckeweg (N516)

De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke weg voor Zaandam Zuid, Poelenburg en Zaandam Centrum. Ook het verkeer van en naar bedrijventerreinen als Zuiderhout, Westerspoor en Achtersluispolder maakt ook veel gebruik van de Thorbeckeweg. De komende jaren groeit het aantal auto’s nog verder. Daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. We verbeteren de veiligheid voor fietsers en de doorstroming van het openbaar vervoer. Daarnaast wordt de omgeving van de weg beter bereikbaar gemaakt. Lees meer over de aanpak Thorbeckeweg

Aanpak Sluispolderweg

De Sluispolderweg is toe aan groot onderhoud. Ook willen we de verkeersveiligheid voor alle gebruikers verbeteren. Lees meer over de Sluispolderweg.

Fietsroute Dam tot Dam

Gemeente Amsterdam en gemeente Zaanstad willen samen een fietsverbinding maken om Zaanstad en Amsterdam beter met elkaar te verbinden. De route is bedoeld voor woon-werkverkeer tussen beide steden. Ook maakt de fietsroute Poelenburg, Peldersveld en recreatiegebied Noorder IJplas beter toegankelijk vanuit Zaanstad. Lees meer over de Dam tot Dam fietsroute

Windmolens Noorder IJplas

Het gebied bij de Noorder IJplas is door de Amsterdamse gemeenteraad aangewezen als mogelijke plek om windturbines te plaatsen. Ontwikkelaar Amsterdam Wind daar windturbines plaatsen. Lees meer op de website van Gemeente Amsterdam of op de website van Amsterdam Wind.

De Achtersluispolder ligt op het scharnierpunt tussen Amsterdam Noord en Zaanstad. Hier komen verstedelijking aan het IJ en ontwikkelingen langs de Zaan samen. De Achtersluispolder is onderverdeeld in een aantal deelgebieden, zoals op de kaart hierboven te zien is. De ontwikkeling verschilt per deelgebied. Dit wordt verder uitgewerkt als het Perspectief is vastgesteld

Ons doel is om een zo compleet en haalbaar mogelijk plan voor het gebied te maken. Dat geldt voor de Achtersluispolder als geheel, maar ook voor de deelgebieden. Uw inbreng vult dit plan aan met lokale kennis en belangen. Graag nodigen wij u uit om met ons het gesprek aan te gaan. We spreken een aantal keren per jaar met de Adviesgroep Participatie. We bespreken dan hoe we nog beter de inbreng uit het gebied kunnen ophalen.

De rol van de OVZZ

De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) vertegenwoordigt een deel van de ondernemers op de Achtersluispolder. Daarom zijn zij, samen met de Bewonersvereniging Zijkanaal H, belangrijke gesprekspartners voor de gemeente bij de ontwikkelingen op het terrein. De OVZZ informeert leden en niet-leden via hun website en hun app. Naast de dagelijkse gang van zaken en voordelen van bijvoorbeeld KVO certificering, kunnen zij u ook informeren over parkmanagement en ontwikkelingen rondom de veranderingen.

2024

Besluitvorming gebiedsperspectief

Februari 2024

Inloopbijeenkomsten Thorbeckeweg

7 oktober 2023 5-jarig jubileumfeest

5 oktober 2023 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

23 september 2023

Open (buren) dag noodopvangboten COA

29 september 2020

Cirkelstad Community of Practice Zaanstad over circulair bouwen: hout versus beton

Janneke van der Kroft Omgevingsmanager Achtersluispolder Achtersluispolder@zaanstad.nl 06 – 461 98 739

Inloopspreekuur

Omgevingsmanager Janneke zit op elke eerste dinsdag van de maand van 15-17 uur in Maakgemeenschap de Hoop te Barndegat 6, 1505 HN Zaandam. Bij dit spreekuur kunt u uw vragen stellen over de toekomst van de Achtersluispolder. Inloop is geheel vrijblijvend, maar vooraf aanmelden bij Achtersluispolder@zaanstad.nl wordt zeer gewaardeerd.