Aris van Broekweg

De komende jaren gaat het gebied rondom de Aris van Broekweg veranderen. De gemeente hoort graag van bewoners en ondernemers uit de buurt wat hun wensen, zorgen en ideeën zijn voor dit gebied. Op basis van alle ideeën maakt de gemeente een plan voor het gebied.

Veelgestelde vragen

Aan de Aris van Broekweg in Zaandam wil woningbouwcorporatie ZVH graag 104 sociale huurwoningen bouwen. Het idee is om appartementen te ontwikkelen met maximaal 3 tot 4 verdiepingen. De appartementen komen rondom een groen plantsoen te staan. Op deze plek kunnen bewoners en buurtgenoten wandelen, spelen of gezamenlijk tuinieren.

25 zorgwoningen
Onderdeel van de woningbouw zijn 25 zorgwoningen. De toekomstige bewoners van deze zorgwoningen hebben allemaal een (licht) verstandelijke beperking. Voor hen zal er 24 uur per dag professionele begeleiding aanwezig zijn. 

Parkeren
Er komen parkeerplekken op de binnenterreinen achter de woningen. Op die manier kan het groene plantsoen in het midden autovrij blijven.

Waarom is er een nieuw plan nodig voor de Aris van Broekweg?
Het gebied rondom de Aris van Broekweg bestaat nu grotendeels nog uit bedrijven. Dit gaat veranderen. Zo gaat woningcorporatie ZVH op haar terrein 104 sociale huurwoningen bouwen. Als gemeente gaan we nadenken over een nieuwe bestemming voor onder andere de locaties waar nu het Blauwe Pand en het AVIA tankstation zitten. Maar ook vanuit grondeigenaren in het gebied zijn er initiatieven voor nieuwe bouwplannen. Om duidelijkheid te geven aan grondeigenaren, zittende bedrijven en omwonenden wat mogelijk is en wat niet in het gebied, maakt de gemeente een plan.

ZVH en gemeente Zaanstad hebben een aantal bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers en bewoners uit de buurt over de plannen te informeren.

Op dit moment wordt het bestemmingsplan voor de locatie gewijzigd. Dit is nodig om de bouw van woningen mogelijk te maken. In een bestemmingsplan staat namelijk hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Mensen uit de buurt konden in december 2023 en januari 2024 op het bestemmingsplan reageren als ze het ergens niet mee eens waren. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, gaat ZVH verder met het uitwerken van het ontwerp van de gebouwen en de nieuwe openbare ruimte.

Wat gaan we verder doen?
Op basis van de twee bijeenkomsten maken we verschillende plannen voor het gebied. Wij verwachten dat deze na de zomer klaar zijn. Dan gaan we hierover met de omgeving weer verder in gesprek. De reacties die we daarop ontvangen, verwerken wij in een voorkeursplan voor het gebied. Ook deze bespreken we weer met de omgeving. Daarna leggen we een definitief voorstel voor aan de gemeenteraad, die er een besluit over neemt. Dat zal naar verwachting in de lente van 2025 zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ZVH. Hier vindt u ook een document met antwoorden op veel gestelde vragen.