Badhuisweg

Aan de Badhuisweg in Zaandam komen twee nieuwe woontorens met 120 sociale huurwoningen. Nu staat daar nog een voormalig kantoor van woningcorporatie Rochdale, de eigenaar van de grond. 

Veelgestelde vragen

Van 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 lag de ontwerpversie van het bestemmingsplan, het ontwerpbestemmingsplan, ter inzage. Dit geldt ook voor de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden geluid.

De afgelopen maanden zijn de reacties verwerkt. Als de raad de nieuwe versie van het bestemmingsplan heeft vastgesteld, dan is er nog een laatste moment voor betrokkenen en belanghebbenden om in beroep te gaan als ze het ergens niet mee eens zijn. Als het bestemmingsplan niet meer aangepast hoeft te worden, dan is deze definitief. In het bestemmingsplan staan de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied. 

Meer informatie over het project vindt u op  www.rochdale.nl/badhuisweg.